صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول مقاله و تحقیق حقوق - قانون روابط موجر و مستاجر
قیمت محصول 120000 ریال
تعداد موجودی 92
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات دانلو مقاله حقوق - قانون روابط موجر و مستاجر
پورسانت بازاریاب 12000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

مقاله رشته حقوق - قانون روابط موجر و مستاجر

فرمت DOC تعداد صفحه 85 حجم فایل 52 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای مقاله رشته حقوق - قانون روابط موجر و مستاجر

 • مقدمه
 • پیشگفتار
 • بخش اول
 • 1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن
 • 2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن
 • 3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون
 • بخش دوم
 • معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی
 • 1-تعریف و شرایط احكام عقد اجاره
 • 2-رایط مختصه عقد اجاره
 • 1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد
 • 2-مورد اجاره ممكن است مفروز یا مشاع باشد
 • 3-مورد اجاره ممكن است خارجی یا كلی باشد
 • 4-موجر باید مالك منافع عین مستاجره باشد
 • 5-مورد اجاره باید معلوم باشد
 • 3-مفهوم سرقفلی
 • 1-دیدگاههای حقوقی
 • 2-دیدگاههای فقهی
 • 4-مفهوم حق كسب و پیشه و تجارت
 • بخش سوم
 • 1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است
 • 2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره
 • بخش چهارم
 • 1-ویژگی های كلی قانون سال 1356
 • 1-ویژگی های كلی قانون سال1376
 • 1-لزوم كتبی بودن مستند رابطه استیجاری
 • 2-لزوم رعایت ضوابط شكلی قانون جدید
 • بخش پنجم
 • ضوابط شكلی اجاره نامه در هر دو قانون
 • 1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356
 • 2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376
 • 3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356
 • 4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376
 • 1-قید مدت در اجاره نامه
 • 2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
 • 3-امضای موجر و مستاجر
 • 4-گواهی دو نفر شاهد
 • 5-تعیین تكلیف سرقفلی
 • 5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند
 • 6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376
 • 7-تداخل قانون شكلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376
 • بخش ششم
 • آئین داوری
 • 1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی
 • 2- تخلیه در صورت وجود سند عادی
 • بخش هفتم
 • موانع تخلیه
 • 1-پرداخت سرقفلی
 • 2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376
 • 3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356
 • 4-آیا مفهوم سرقفلی و حق كسب و پیشه تجارت قائل جمع است .
 • بخش هشتم
 • انتقال منافع عین مستاجره به غیر
 • بخش نهم
 • 1-اعمال قاعده عسروحرج در حكومت قانون سال 1376 و 1356
 • 2-عوض استیفای منافع توسط مستاجر
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،