صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پروژه مالی - پروژه مالی بررسی دانشگاههای علوم پزشکی به صورت فرضی
قیمت محصول 180000 ریال
تعداد موجودی 91
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پروژه مالي - پروژه مالي بررسي دانشگاههاي علوم پزشکي به صورت فرضي
پورسانت بازاریاب 18000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

دانلود چکيده پروژه مالی بررسی دانشگاههای علوم پزشکی به صورت فرضی

پروژه مالی - پروژه مالی بررسی دانشگاههای علوم پزشکی به صورت فرضی

فرمت DOC تعداد صفحه 110 حجم فایل 134 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پروژه مالی - پروژه مالی بررسی دانشگاههای علوم پزشکی به صورت فرضی

 • مقدمه
 • فصل اول – كلیات
 • فصل دوم – بودجه ومنابع مالی ودر آمد
 • فصل سوم – پرداختها و هزینه ها
 • انواع پرداختها
 • درمورد خرید های داخلی
 • خریدهای خارجی
 • خدمات قراردادی
 • فصل چهارم – معاملات
 • ماده 52- نصاب معاملات
 • معاملات جزئی
 • معاملات متوسط
 • معاملات عمده
 • ماده 54- مناقصه عمومی ( آگهی مناقصه )
 • ماده 71- انعقاد قرا رداد
 • ترتیب تحول كالا یاخدمت
 • فصل پنجم تنظیم حساب ونظارت
 • فصل ششم – اموال
 • فصل هفتم – امور مختلف
 • حسابداری دولتی
 • اهمیت برقراری نظامی مالی ودولتی
 • اصطلاحات حسابداری دولتی
 • مطلبی كوتاه در مورد دانشكده علوم پزشكی
 • سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملك دارائی های سرمایه ای
 • كاربرد سر فصل حسابهای تملك دارائی های سرمایه ای
 • اعتبار مصوب ( بدهكار )
 • درخواست وجه (بستانكار )
 • طرف حساب كنترل قراردادها (بستانكار )
 • ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها
 • یاد آوری مهم
 • گروه مستقل حسابهای سایر منابع
 • مشخصات وتاریخچه طرح تملك دارائیهای سرمایه ای
 • اهم اهداف طرح تملك دارائیهای سرمایه ای
 • مشخصات پروژه ها
 • دارائی در جریان ساخت یا ایجاد (سالجاری )
 • گردش حساب موجودی جنسی طی سال به شرح زیر می باشد
 • پیش پرداخت سال جاری
 • وجوه سپرده وتمركز وجوه سپرده
 • بانكها ووجوه نقد
 • مقایسه عملكرد با بودجه
 • گروه حساب انتظامی
 • حساب انتظامی كنترل قرار داد
 • حساب انتظامی تضمینات
 • حساب انتظامی تامین اعتبار تعهدات پرداخت نشده
 • سایر حسابهای حساب انتظامی
 • دارائی های در جریان ساخت یا ایجاد
 • رویداد های بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی
 • دیون وبدهیهای احتمالی
 • وضعیت اعتبارات ارزی
 • ذیحسابی
 • ثبت در دفاتر دستگاه اجرائی استان وسایر دستگاههای وصول كننده
 • ثبت در آمد های مذكور در دستگاه اجرائی مربوط
 • بستن حسابها در پایان سال
 • سرفصلها وثبت عملیات حسابداری درآمدهاو واگذاری دارائیهای سرمایه ای
 • حساب در آمد عمومی
 • در آمد های اختصاصی
 • سر فصلها وثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه
 • بستن حسابها در پایان دوره مالی
 • سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی
 • سر فصلها وثبت عملیات حسابداری – حسابهای تملك دارائی های مالی
 • گروه حسابهای تملك دارائی های مالی
 • مقدمه
 • مسئولیت اختیار وجوابگویی
 • بخش یازدهم
 • كاغذها
 • بخش دوازدهم
 • سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملك دارائی های سرمایه ای
 • گروه مستقل حسابهای بودجه ای ودریافت وپرداخت
 • بستن حسابها در پایان سال
 • ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها
 • كاربرد سرفصلهای گروه حساب سایر منابع
 • مشخصات وتاریخچه طرح تملك دارائیهای سرمایه ای
 • مشخصات
 • اهم اهداف طرح تملك دارائیهای سرمایه ای
 • مشخصات پروژه ها
 • دارائی در جریان ساخت یا ایجاد (سالجاری )
 • پیش پرداخت سال جاری
 • وجوه سپرده وتمركز وجوه سپرده
 • بانكها ووجوه نقد
 • مقایسه عملكرد با بودجه
 • گروه حساب انتظامی
 • حساب انتظامی كنترل قرار داد
 • حساب انتظامی تضمینات
 • حساب انتظامی تامین اعتبار تعهدات پرداخت نشده
 • سایر حسابهای حساب انتظامی
 • دارائی های در جریان ساخت یا ایجاد
 • رویداد های بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی
 • دیون وبدهیهای احتمالی
 • وضعیت اعتبارات ارزی
 • بستن حسابها در پایان سال
 • افتتاح حسابها در سال بعد
 • سرفصلها وثبت عملیات حسابداری درآمدهاو واگذاری دارائیهای سرمایه ای
 • حساب در آمد عمومی
 • در آمد های اختصاصی
 • سر فصلها وثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه
 • بستن حسابها در پایان دوره مالی
 • سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی
 • واگذاری دارائیهای مالی
 • سر فصلها وثبت عملیات حسابداری – حسابهای تملك دارائی های مالی
 • گروه حسابهای تملك دارائی های مالی