صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پروژه مالی - برآورد هزينه يک طرح حسابداری پيمانکاری
قیمت محصول 180000 ریال
تعداد موجودی 74
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات پروژه مالي - برآورد هزينه يک طرح حسابداري پيمانکاري
پورسانت بازاریاب 18000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

دانلود چکيده پروژه مالی برآورد هزينه يک طرح حسابداری پيمانکاری

پروژه مالی - برآورد هزینه یک طرح حسابداری پیمانکاری

فرمت DOC تعداد صفحه 80 حجم فایل 440 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پروژه مالی - برآورد هزینه یک طرح حسابداری پیمانکاری

 • چكیده مطالب
 • اركان اصلی پیمانكاری
 • كارفرما
 • پیمانكار
 • قرارداد
 • مؤسسات مشاوره ای یا پیمانكاری
 • انواع قراردادهای پیمانكاری
 • مراحل اجرای طرح
 • مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح
 • مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح
 • مرحله سوم: اجرای طرح
 • مطالعات مقدماتی طرح
 • مطالعات شناسایی طرح
 • تهیه طرح مقدماتی
 • مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح
 • تهیه نقشه های تفصیلی
 • تهیه اسناد و مدارك مناقصه
 • مرحله سوم: اجرای طرح
 • ارجاع كار به پیمانكار
 • دعوت از پیمانكاران برای اجرای طرح
 • شركت در مناقصه
 • انتخاب پیمانكار
 • انعقاد قرارداد پیمانكاری
 • گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
 • تنظیم قرارداد پیمانكاری
 • دوره تضمین كارها
 • نظارت در اجرای عملیاتجبران خسارت
 • جبران خسارت
 • ابطال ضمانتنامه در مناقصه
 • تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت
 • تأدیه پیش پرداخت
 • عملیات اجرایی
 • ایجاد كارگاه
 • تخصیص تنخواه گردان به كارگاه
 • مخارج اجرای طرح
 • مخارج اجرای طرح بوسیله كارگاه
 • مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مركزی
 • تنظیم و پرداخت صورت وضعیت كارها
 • تنظیم صورت وضعیت موقت كارها
 • پرداخت وجه صورت وضعیت كارها
 • ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
 • تهیه صورت وضعیت قطعی
 • تهیة صورت حساب قطعی
 • استرداد نصف سپرده حسن انجام كار
 • بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان
 • استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام كار
 • ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانكاری
 • حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانكار
 • مخارج پیمان در طول اجرای طرح
 • تسهیم هزینه های سربار بر مبنای مواد مستقیم
 • تسهیم هزینه های سربار بر مبنای دستمزد مستقیم
 • به حساب دارایی بردن بهره
 • مثال شرکت پیمانکاری بناساز همراح با مراحل و رسم جداول مربوطه
 • روشهای متداول شناسایی سود پیمانكاری
 • شناسایی درآمد
 • روش كار تكمیل شده
 • صورت سود و زیان
 • روش درصد پیشرفت كار
 • برآورد كل هزینه پیمان
 • برآورد كل درآمد یا مبلغ پیمان
 • اندازه گیری میزان پیشرفت كار
 • ثبت در دفتر روزنامه
 • درآمد دوره جاری پیمان
 • هزینه دوره جاری پیمان
 • سود ناخالص دوره جاری پیمان
 • نحوه انعكاس در صورتهای مالی
 • انتخاب روش شناسایی سود پیمانكاری
 • نحوه گزارش در صورتهای مالی
 • خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانكاری
 • حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانكاری
 • روشهای شناسایی سود پیمانكاری در سطح جهان
 • نمودار محتوای عملیات پیمانكاری