صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پروژه مالی - امور مالی در صنعت برق به صورت فرضی
قیمت محصول 120000 ریال
تعداد موجودی 86
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات پروژه مالي - امور مالي در صنعت برق به صورت فرضي
پورسانت بازاریاب 12000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

دانلود چکيده پروژه مالی امور مالی در صنعت برق به صورت فرضی

پروژه مالی - امور مالی در صنعت برق به صورت فرضی

فرمت DOC تعداد صفحه 115حجم فایل 65 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پروژه مالی - امور مالی در صنعت برق به صورت فرضی

 • مقدمه
 • تاریخچه ویژگیهای صنعت برق
 • زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها
 • ضرورت تداوم تأمین برق
 • نظارت و كنترل
 • انحصار
 • اجرای سیاستهای عدم تمركز
 • هزینه یابی
 • توجه به منابع و فروش برق
 • حذف بخشهای امانی و خدماتی
 • تفكیك فعالیت های برق
 • اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری
 • تشكیل شركت های توزیع نیروی برق
 • تشكیل شركتهای پشتیبانی فنی مانند تعمیرات و تأمین قطعات
 • صنعت برق در برنامه های عمرانی
 • صنعت برق در برنامه اول عمرانی
 • صنعت برق در برنامه دوم عمرانی
 • صنعت برق در برنامه سوم عمرانی
 • تغییر مؤسسات و كاهش فایده صورتهای مالی
 • نگاهی به قانون بودجه سال 79 كل كشور
 • نگاهی به قانون بودجه سال 79 كل كشور
 • بررسی و تحلیل حسابهای روش متحدالشكل حسابداری برق از دیدگاه نظری اصول و استانداردهای حسابداری
 • ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده
 • حسابهای معین تأسیسات برق
 • حسابهای معین تأسیسات برق
 • شرح حساب
 • تأسیسات تولید برق با نیروی آب
 • ملاحظاتی در مورد تجدید ارزیابی دارایی ها ی ثابت شركت های تابعه وزارت نیرو
 • انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی
 • تناوب تجدید ارزیابی
 • تعیین مبلغ تجدید ارزیابی
 • مدلهای نقدینگی در مدیریت مالی صنعت برق
 • مدیریت صندوق
 • حسابداری وجوه نقد در شركت های برق
 • كنترل های داخلی وجوه نقد در شركتهای برق منطقه ای
 • راهبری متمركز وجوه در صنعت برق – دیسپاچینگ وجوه
 • هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی
 • زمان گزارشگری نقدینگی
 • انواع گزارشهای نقدینگی
 • نكات مورد توجه در حساب سپرده ویژه
 • هزینه ها در صنعت برق
 • هزینه یابی جذبی
 • تخصیص و تسهیم
 • هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی
 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
 • بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق
 • نقاط ضعف و قوت نسبت های مالی
 • فرایند نسبت های اهرمی
 • نسبت های مالی در صنعت برق
 • نسبت های مالی
 • محاسبه نسبتها در صنعت برق
 • ترازنامه
 • رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه
 • صورت سود (زیان) انباشته
 • جریان ورود و خروج وجه نقد
 • یادداشتهای همراه صورتهای مالی
محصولات مرتبط