صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول مقاله و تحقیق ورزش - دومیدانی
قیمت محصول 150000 ریال
تعداد موجودی 93
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد ودانلود مقاله و تحقيق ورزش - دوميداني
پورسانت بازاریاب 15000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

مقاله و تحقیق ورزش و تربیت بدنی - دومیدانی

فرمت DOC تعداد صفحه 150 حجم فایل 5000 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای مقاله و تحقیق ورزش و تربیت بدنی- دومیدانی

 • دو و میدانى
 • تاریخچه دو و میدانی (Athlatic)
 • ایران
 • جهان
 • قوانین و مقررات
 • قوانین بازی
 • پرش طول
 • باند پرش
 • علائم
 • تخته پرش
 • ساختمان تخته پرش
 • منطقه فرود
 • منطقه فرود متمرکز
 • پرش سه ‌گام
 • تخته پرش
 • موارد منع
 • پزشکى
 • قانونى
 • شرایط بازیکنان
 • زنان و مردان جوان
 • پا به سن گذاشته
 • داوران و برگزارکنندگان
 • هیئت داوران
 • داوران
 • مقررات عمومى
 • مسابقات میدانى
 • کمک‌داور
 • وقت‌نگهدار
 • جدول‌نویس و منشى
 • طراح مسیر
 • دورشماران
 • مواد
 • دوها
 • پرش‌ها
 • پرتاب‌ها
 • پنجگانه زنان
 • مواد دهگانه مردان
 • امکانات و تجهیزات
 • وسایل تخصصى رشته
 • تخته استارت قوس صفحه
 • پایان مسابقه
 • ابعاد موانع
 • باند دورخیز و منطقه‌خیز پرش ارتفاع
 • علائم
 • مانع پرش
 • تکیه‌گاه‌هاى مانع
 • منطقه فرود
 • تخته پرش
 • جعبه پرش با نیزه
 • پایه‌ها
 • نیزه‌ها
 • محل فرود
 • ساختمان دایره پرتاب وزنه
 • ساختمان دایره
 • ساختمان دایره پرتاب وزنه
 • اندازه‌ها
 • ساختمان تخته
 • اندازه‌هاى تخته
 • وزنه
 • ساختمان دایره پرتاب دیسک
 • اندازه‌ها
 • طرح دایره پرتاب دیسک
 • ساختمان دیسک
 • چکش
 • ساختمان چکش
 • سر چکش
 • سیم
 • ساختمان دستگیره
 • اتصالات سیم
 • مرکز ثقل سرچکش
 • باند دورخیز پرتاب نیزه
 • علایم
 • ساختمان نیزه
 • قفس پرتاب تخصصى
 • وسایل بازیکن
 • البسه
 • کفش‌ها
 • تعداد میخ‌هاى کفش
 • طول و ضخامت میخ‌ها
 • کف‌کفش و پاشنه آن
 • قسمت‌هاى اضافى و داخلى کفش
 • شماره‌ها
 • آموزش
 • مهارت‌هاى پایه
 • دوهاى سرعت
 • نظریه اصلى دویدن
 • هدف‌هاى کلى و عوامل مؤثر
 • قوانین و ساختار بیومکانیکى
 • تمرین‌هاى پایه دویدن
 • انجام تمرین‌هاى ترکیبى و متنوع
 • حرکت دست‌ها
 • تند و کند دویدن
 • بازى‌هاى دویدنى
 • بازى سرعت (عبور از حلقه لاستیکى)
 • بازى امدادى ”امدادى سرعت“
 • بازى استقامتى ”دوگانه“
 • تکنیک دوهاى سرعت
 • ویژگى‌هاى تکنیکى مرحله اتکاء
 • ویژگى‌هاى تکنیکى
 • ویژگى‌هاى تکنیکى مرحلهٔ پرواز
 • ویژگى‌هاى تکنیکى
 • تمرین‌هاى دویدن پایه
 • تمرین‌هاى جهشى با پاى کشیده
 • تمرین‌هاى مقاومتى
 • دوهاى تعقیبى
 • دوهاى شتاب‌دار
 • تکنیک شروع دوهاى سرعت
 • تکنیک شروع نشسته
 • ویژگى‌هاى تکنیکى تنظیم صفحه‌هاى تخته شروع
 • ویژگى‌هاى تکنیکى وضعیّت ”به‌جاى خود“
 • تکنیک شروع نشسته
 • ویژگى‌هاى تکنیکى وضعیّت ”حاضر“
 • ویژگى‌هاى تکنیکى مرحلهٔ رانش
 • ویژگى‌هاى تکنیکى مرحله شتاب‌گیرى
 • تکنیک شروع نشسته
 • مراحل آموزش شروعِ نشسته
 • وضعیّت ”به‌جاى خود“
 • آشنا کردن وضعیّت ”به‌جاى خود“
 • تکنیک شروع ایستاده
 • دوهاى امدادى
 • ویژگى‌هاى تکنیکى دوهاى امدادى تعویض غیردیدارى مراحل کامل
 • ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مبادله متناوب
 • تعویض غیردیدارى ویژگى‌هاى تکنیکى اندازه‌گیرى و علامت‌ها
 • تعویض چوب امدادى مطابق با قوانین
 • تکنیک غیر دیداری تعویض چوب دردوهای امدادی
 • ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مرحلهٔ آمادگى
 • ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مرحله شتاب‌گیرى
 • ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مرحلهٔ تعویض
 • ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض دیدارى
 • قوانین دوهاى امدادى
 • تکنیک تعویض چوب امدادی
 • ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى تکنیک‌هاى رد کردن چوب امدادى تکنیک از پائین به بالا
 • ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى تکنیک‌هاى رد کردن چوب امدادى تکنیک از بالا به پائین
 • مراحل آموزش تعویض چوب در دوهاى امدادى
 • آشنائى با تعویض دیدارى
 • آشنا کردن تعویض دیدارى چوب امدادى
 • آشنا کردن تعویض غیردیدارى چوب امدادى
 • مراحل آموزش تعویض چوب در دوهاى امدادى
 • وضعیت شروع و توجه به علامت
 • آزمون تعویض
 • مسابقه دو نفره
 • دوهاى با مانع
 • قوانین دوهاى با مانع
 • دو ۴۰۰ متر با مانع
 • مراحل آموزش دوهاى با مانع
 • دویدن آهنگ‌دار
 • پیدا کردن آهنگ دویدن سریع بین موانع
 • عبور از روى موانع با استفاده از آهنگ سه گام بین موانع
 • مراحل آموزش دوهاى با مانع
 • توسعه دادن عمل پاى راهنما و پاى عقب
 • ویژگى‌هاى تکنیکى دویدن تا اولین مانع / آهنگ سه قدم بین موانع
 • ویژگى‌هاى تکنیکى کندن از زمین
 • ویژگى‌هاى تکنیکى
 • ویژگى‌هاى تکنیکى عبور از مانع پاى راهنما
 • ویژگى‌هاى تکنیکى عبور از مانع پاى عقب
 • ویژگى‌هاى تکنیکى فرود
 • پرشها
 • نظریه اصلى پرش
 • قوانین بیومکانیکى مشترک
 • ساختار و حرکات مشترک
 • دورخیز
 • جهش
 • پرواز
 • فرود
 • سازماندهى و اصول کلى ایمنى
 • بازیهای پرشى
 • باغچه پرش
 • بازى شکارچى و بازیکن
 • بازى امدادى پرشى
 • مسابقه تعقیبى
 • تمرین‌هاى پایه پرش‌ها
 • حرکات جهشى
 • لى لى کردن
 • پرش از روى مانع
 • دویدن همراه با حمل نیزه پرش
 • دویدن در قوس
 • اصول آموزش پایه
 • روش آموزش
 • بر انجام کارهاى زیر تأکید کنید
 • از انجام کارهاى زیر خوددارى کنید
 • ویژگى‌هاى تکنیکى تکنیک پرش طول مراحل کامل
 • ویژگى‌هاى تکنیکى جهش
 • ویژگى‌هاى تکنیکى پرواز ـ تکنیک قوس کمر
 • ویژگى‌هاى تکنیکى فرود
 • قوانین پرش طول
 • محوطهٔ دورخیز
 • تخته پرش
 • چاله فرود
 • ویژگى‌هاى تکنیکى دورخیز
 • ویژگى‌هاى تکنیکى پرواز ـ تکنیک ساده یک گام
 • ویژگى‌هاى تکنیکى پرواز ـ تکنیک راه رفتن در هوا
 • مراحل آموزش پرش طول
 • پرش‌هاى متوالى از روى موانع
 • پرش پا باز یا تله‌مارک (Telemark)
 • تأکید بر عمل جهش و حفظ وضعیّت جهش در هوا
 • مراحل آموزش پرش طول
 • تمرین تکنیک یک گام تحت شرایط عادى
 • اثرات حرکات کششى
 • حرکات کششى توصیه ‌شده
 • حرکت کششى مانع
 • حرکت نشستن روى زانوها
 • حرکات کششى توصیه ‌شده
 • چرخش بالاتنه درحال ایستاده
 • لمس‌کردن انگشتان پا در حالت ایستاده (تصویر لمس‌کردن انگشتان)
 • حرکت پل‌مانند (تصویر حرکت پل‌مانند)
 • حرکت بالانس یا وارونه ایستادن
 • حرکات کششى پایه
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات ران و ساق
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات نزدیک‌کنندهٔ ران
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات همسترینگ
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات چهارسر ران
 • حرکت کششى عضلات سرینى و لگن
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات ناحیهٔ کمرى
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات ناحیهٔ پشتى
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات گردن
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات سینه‌اى
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات کمربند شانه‌اى
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات دست‌ها و مچ
 • مدت‌زمان هر حرکت کششى
 • تعداد تکرارها
 • تعداد جلسات در هفته
 • زمان انجام حرکات کششى
 • شدّت حرکات کششى
 • انواع حرکات کششى
 • حرکات کششى ایستا
 • حرکات کششى پویا یا دینامیک
 • حرکات کششى غیرفعّال
 • حرکات کششى فعّال
 • حرکات کششى ویژهٔ دو و میدانى
 • حرکات کششى ویژهٔ دوهاى سرعت و دوهاى با مانع و پرش طول و پرش سه‌گام
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات کف و مچ پاها
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات کف و مچ پاها
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات ساق پا
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات همسترینگ (پشت ران)
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات نزدیک‌کنندهٔ ران
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات چهارسر ران
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات لگن و سرینى
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات ناحیهٔ شکمى
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات ناحیهٔ کمرى
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات گردن
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات سینه‌اى
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات کمربند شانه‌اى
 • حرکت کششى ویژهٔ عضلات دست‌ها و مچ (تصویر حرکت کششى ویژهٔ عضلات دست‌ها و مچ)
محصولات مرتبط