صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه رشته مدیریت - مدیریت سازمانهای ورزشی
قیمت محصول 120000 ریال
تعداد موجودی 88
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه رشته مديريت - مديريت سازمانهاي ورزشي
پورسانت بازاریاب 12000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع مدیریت هفت

دانلود چکيده پايان نامه مدیریت سازمان های ورزشی

پایان نامه رشته مدیریت - مدیریت سازمانهای ورزشی

فرمت DOC تعداد صفحه 135 حجم فایل 512 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه رشته مدیریت - مدیریت سازمانهای ورزشی

 • فصل اول : مدیریت – فرایند اساسی مدیریت
 • مدیریت
 • مدیریت ورزشی
 • فرآیند مدریریت
 • آیا مدیریت علم است یا هنر ؟
 • مقصود مدیریت
 • سازمان و نیاز به مدیریت
 • حرکت افراد و گردش کار سازمانها
 • مهارت های مدیران
 • مهارت فنی
 • مهارت های ادراکی و تصمیم گیری
 • مهارت طراحی و حل مساله
 • مهارت انسانی و ارتباطی
 • مهارت هوش عاطفی
 • سطوح مدیران / آیا کار همه مدیران یکسان است
 • مدیریت عالی / گروه سیاستگذار
 • مدیریت میانی / گروه مجریان
 • مدیریت عملیاتی / سرپرستان / گروه عملیاتی
 • مدیریت موثر و موفق
 • چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود
 • نظریه ها و مکاتب مدیریت
 • مفاهیم و گرایشات کلی مدیریت از نظریه های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از
 • مکتب کلاسیک
 • نظریه مدیریت علمی
 • نظریه فرآیندی مدیریت
 • اصل تقسیم کار
 • اصل اختیار و مسئولیت
 • اصل انضباط
 • اصل فرماندهی
 • اصل وحدت مدیریت
 • اصل تبعیت منافع
 • اصل حقوق و پاداش ( جبران خدمات کارکنان )
 • اصل تمرکز
 • اصل سلسله مراتب
 • اصل نظام ( نظم ) سازمانی
 • اصل عدالت
 • اصل ثبات و دوام
 • اصل ابداع و ابتکار
 • اصل تقویت مبانی کار ( یگانگی )
 • اصول و مفاهیم بوروکراسی
 • )مکتب نئوکلاسیک / نظریه مدیریت رفتاری
 • التون مایو
 • سازمانهای رسمی و غیر رسمی
 • روابط اجتماعی
 • روابط تخصصی
 • نظریه سلسله مراتب نیازها
 • سلسله مراتب نیازهای مازلو
 • نیازهای فیزیولوژیکی مانند
 • نیازهای ایمنی ، مانند
 • قدر و منزلت
 • اصول و مبانی مدیریت
 • وظایف مدیریت
 • مدیریت بر 5 وظیفه
 • برنامه ریزی
 • ضرورت برنامه ریزی
 • موفقیت هر سازمان
 • هدفهای برنامه ریزی
 • هدف گذاری
 • تعریف برنامه
 • تعریف استراتژی
 • خط مشی
 • برنامه ریزی عملیاتی / تاکتیکی
 • برنامه ریزی جامع / استراتژی
 • عوامل برنامه ریزی
 • عوامل دیگری که در امر برنامه ریزی باید مدنظر قرار گیرند
 • کاربرگ برنامه ریزی برای رشته والیبال و تعیین هدفهای آن
 • تعیین هدفهای گروهی
 • طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 • برنامه ریزی برای فصل تعطیل مسابقات
 • ارزشیابی
 • تجهیزات
 • استاندارد بودن تجهیزات و ابزار ورزشی
 • وسایل ورزشی با کیفیت خوب خریداری نمایید
 • سفارش به موقع وسایل ورزشی
 • مصالح برنامه خود را در نظر داشته باشید
 • از شرکتهای قابل اطمینان خرید کنید
 • تا آنجا که امکان دارد از فروشندگان محلی خرید کنید
 • نگهداری از وسایل و تجهیزات ورزشی
 • بودجه
 • جدول مسابقات
 • رزرو نمودن تسهیلات
 • مکاتبات
 • سازماندهی
 • تعریف سازماندهی
 • اصول مهم سازماندهی
 • تقسیم کار و تفویض مسئولیتها
 • مراعات سلسله مراتب قدرت و اختیار
 • طراحی دستورالعمل های انضباطی
 • اساس انتخاب ، شایستگی است نه شخصیت
 • سازمان صف
 • سازمان ستاد
 • ستاد کمکی
 • ستاد مشورتی
 • ساختار سازمانی
 • پیچیدگی
 • رسمیت
 • تقسیم بندی مختلف سازمان ها
 • تقسیم بندی مختلف سازمان ها
 • هدایت و رهبری
 • رهبری
 • سبک رهبری
 • سبکهای مدیریت و رهبری
 • سبک مدیریتی دستوری
 • مدیریت و رهبری حمایتی
 • مدیریت و رهبری مشارکتی
 • نظارت و کنترل
 • مکانیزم نظارت و کنترل
 • مشخصات
 • سنجش و اندازه گیری
 • واحد نظارت
 • واحد فعال تغییر دهنده
 • فرایند کنترل
 • کنترل را می توان طی 4 مرحله انجام داد
 • طراحی کنترل اثربخش برای برنامه های ورزشی
 • تعریف کنترل
 • فرایند کنترل
 • سنجش و اندازه گیری عملکرد واقعی
 • اصلاح هر نوع انحرافات قابل ملاحظه
 • بودجه بندی به عنوان ابزار کنترل
 • بودجه بندی به عنوان ابزار برنامه ریزی
 • بودجه بر مبنای صفر
 • فصل دوم : آشنایی با سازمانهای ورزشی داخلی و بین المللی
 • هدف کلی
 • سازمانهای ورزشی
 • سازمانهای ورزشی وابسته به جنبش المپیک
 • کمیته بین المللی المپیک
 • وظایف IOC
 • وظایف هیئت اجرایی
 • اجلاس IOC
 • کمیته های ملی المپیک ( NOCS )
 • کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
 • وظایف کمیته ملی المپیک
 • ارکان تشکیلات کمیته ملی المپیک
 • مجمع عمومی
 • هیئت رئیسه و هیئت اجرایی
 • ) فدراسیونهای بین المللی
 • فدراسیونهای ورزشهای المپیک زمستانی
 • فدراسیونهای ورزشی که توسط ( IOC ) مورد شناسایی قرار گرفته اند ولی جزء برنامه بازیهای المپیک قرار نگرفته اند
 • ونهای ملی ( NFS )
 • فدراسیونهای ملی جمهوری اسلامی ایران
 • اهم وظایف فدراسیون به شرح زیر است
 • فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران
 • انجمنهای ورزشی بانوان
 • هیئت ورزشی
 • ) المپیک سولیداریتی ( همبستگی )
 • کمکهای المپیک سولیداریتی خاص اجرای برنامه های زیر است
 • جایگاه ورزش در ساختار نظام دولتی
 • ) سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
 • تاریخچه تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی
 • وظایف سازمانی تربیت بدنی
 • شورای سازمان تربیت بدنی
 • سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی
 • )وزارت آموزش و پرورش
 • تاریخچه تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش
 • وظایف اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش
 • سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش
 • )وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • تاریخچه تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • جایگاه تربیت بدنی در تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • وظایف اداره کل تربیت بدنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • خودآزمایی
 • سازماندهی یک رویداد ورزشی
 • سازماندهی یک رویداد ساده ورزشی
 • شرح وظایف کمیته تبلیغات و انتشارات
 • شرح وظایف کمیته نمایشگاهها
 • شرح وظایف کمیته روابط عمومی
 • شرح وظیفه کمیته فوق برنامه و امور اجتماعی
 • شرح وظایف کمیته بولتن و نشریات
 • شرح وظایف کمیته امور تجهیز سالنهای ورزشی
 • شرح وظیفه کمیته اردوهای تدارکاتی
 • شرح وظایف کمیته امور فنی مسابقات
 • شرح وظایف کمیته ارزیابی
 • شرح وظایف کمیته امور مالی و تدارکات
 • شرح وظایف کمیته ترابری و امور نقلیه
 • شرح وظایف کمیته بهداشت ، درمان و خدمات پزشکی
 • شرح وظیفه کمیته اسکان و امور خوابگاهها
 • شرح وظیفه کمیته تغذیه و امور سلف سرویس
 • شرح وظیفه کمیته استقبال و تشریفات
 • امور مسافرت
 • استقبال و بدرقه
 • شرح وظایف کمیته مترجمین و راهنماها
 • فصل سوم :بـودجـه
 • تعریف بودجه
 • اصول بودجه بندی
 • اصل سالانه بدون بودجه
 • اصل وحدت
 • اصل جامعیت بودجه
 • چرخه یا دوره بودجه بندی
 • تهیه و تنظیم بودجه
 • تصویب بودجه
 • اجرای بودجه
 • نظارت بر بودجه
 • انواع بودجه
 • )انواع بودجه از نظر تکنیک تهیه و تنظیم یا بودجه ریزی
 • انواع بودجه از نظر ماهیت هزینه
 • بودجه عمومی دولت شامل
 • انواع بودجه از نظر زمان ( چرخه بودجه )
 • بودجه ورزش در آموزش و پرورش
 • سازماندهی موفقیت آمیز عملیات افزایش اعتبار ( بودجه
 • چرا مردم کمک مالی می کنند
 • اصول موفقیت آمیز افزایش اعتبارات
 • هدف
 • رهبری
 • داوطلبان
 • ارتباطات مردمی
 • روشهای غیر مستقیم افزایش اعتبارات
 • فصل چهارم
 • مدیریت جلسات و شوراهای تربیت بدنی و ورزش
 • اصول قابل توجه در تشکیل جلسات
 • تعیین هدف
 • تهیه و تنظیم دستور جلسه
 • تعیین زمان جلسه
 • تعیین و انتخاب مکان جلسه
 • اطلاع قبلی
 • اداره و رهبری جلسه
 • محیطی آرام و دوستانه ولی جدی برای کار فراهم آورد
 • هدایت صحیح جریان مذاکره و بحث
 • حفظ نظم و ترتیب
 • توجه به حالات کلیه افرادی که در جلسه حضو دارند
 • شرکت دادن عادلانه افراد در بحث و گفتگو
 • رفع هرگونه سوء تعبیر از مباحثات
 • حمایت از پیشنهادهای سازنده
 • کسب نتیجه و اتخاذ تصمیم
 • خلاصه کردن مذاکرات و جمع بندی
 • تنظیم صورتجلسه
 • خود آزمایی

محصولات برتر و مرتبط فروشگاه های دیگر

 
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،