صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول مقاله و تحقیق مهندسی کشاورزی - برسی انواع گیاهان دارویی همراه با عکس
قیمت محصول 120000 ریال
تعداد موجودی 95
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود مقاله و تحقيق مهندسي کشاورزي - برسي انواع گياهان دارويي همراه با عکس
پورسانت بازاریاب 12000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

مقاله و تحقیق مهندسی کشاورزی - برسی انواع گیاهان دارویی همراه با عکس

فرمت DOC تعداد صفحه 58 حجم فایل 4400 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای مقاله و تحقیق مهندسی کشاورزی - برسی انواع گیاهان دارویی همراه با عکس

 • گياهان داروئی
 • Myrtus Communis برسی خواص گیاه دارویی اس
 • Cymbopogon olivieriبرسی خواص گیاه دارویی اذخر
 • Asarum europaeum برسی خواص گیاه دارویی اسارون
 • Nepeta menthoides برسی خواص گیاه دارویی اسطوخودوس
 • Dorema ammoniacum برسی خواص گیاه دارویی شق
 • Glycyrrhiza glabra برسی خواص گیاه دارویی اصل سوس
 • Artemisia absinthium برسی خواص گیاه دارویی افسنتين
 • Papaver Somniferum برسی خواص گیاه دارویی افيون
 • Pimpinella anisum برسی خواص گیاه دارویی نيسون
 • Astragalus fasciculifolius برسی خواص گیاه دارویی انزروت
 • Balanites aegyptica برسی خواص گیاه دارویی اهليلج
 • Tripleurospermum disciforme برسی خواص گیاه دارویی بابونج
 • Achillea eriophora برسی خواص گیاه دارویی برنجاسف
 • Linum usitatissimum برسی خواص گیاه دارویی بذرکتان
 • Viola oclorata برسی خواص گیاه دارویی بنفشه
 • Alhagi pseudoalhagi برسی خواص گیاه دارویی ترنجبين
 • Tamarindus indica برسی خواص گیاه دارویی تمر هندی
 • Solanum nigrum برسی خواص گیاه دارویی تاج ريزی
 • Allium satium برسی خواص گیاه دارویی سير
 • Tribulus terrestris برسی خواص گیاه دارویی خارخسک
 • Trigonella foenum-graecum برسی خواص گیاه دارویی حلبه
 • Ferula assa-foetida برسی خواص گیاه دارویی حلتيت
 • Lawsonia inermis برسی خواص گیاه دارویی حنا
 • Malva silvestris برسی خواص گیاه دارویی خبازی
 • Sinapis alba برسی خواص گیاه دارویی خردل سفيد
 • Brassica nigra برسی خواص گیاه دارویی خردل سياه
 • communis برسی خواص گیاه دارویی خروع
 • Cassia fistula برسی خواص گیاه دارویی خيار شنبر
 • Cinnamomum zeylanicum برسی خواص گیاه دارویی دارچينی
 • Foeniculum vulgare برسی خواص گیاه دارویی رازيانج
 • Inula helenium برسی خواص گیاه دارویی راسن
 • Aristolochia indica برسی خواص گیاه دارویی زراوند
 • Aristolochia rotunda برسی خواص گیاه دارویی زراوند
 • Crocus sativus برسی خواص گیاه دارویی زعفران
 • Iris florentina برسی خواص گیاه دارویی زنبق
 • Zingiber officinale برسی خواص گیاه دارویی زنجبيل
 • Hyssopus officinalis برسی خواص گیاه دارویی زوفا
 • Cyperus longus برسی خواص گیاه دارویی سعد
 • Beta vulgaris برسی خواص گیاه دارویی سلق
 • Rhus coriaria برسی خواص گیاه دارویی سماق
 • Sesamum indicum برسی خواص گیاه دارویی سمسم ( کنجد )
 • Valeriana officinalis برسی خواص گیاه دارویی سنبل الطيب
 • Fumasia parviflora برسی خواص گیاه دارویی شاهتره
 • Nigella sativa برسی خواص گیاه دارویی شونيز
 • Polyporus officinalis برسی خواص گیاه دارویی غاريقون
 • Euphorbia resinifera برسی خواص گیاه دارویی فرفيون
 • Pistacia vera برسی خواص گیاه دارویی فستق
 • Piper nigrum برسی خواص گیاه دارویی فلفل سياه
 • Rubia tinctorium برسی خواص گیاه دارویی فوه
 • Equisetum arvensis برسی خواص گیاه دارویی قنطريون
 • Ferula galbanifera برسی خواص گیاه دارویی قنه
 • abrotanum Artemisia برسی خواص گیاه دارویی قيصوم
 • Piper cubeba برسی خواص گیاه دارویی کبابه
 • Physalis alkakengi برسی خواص گیاه دارویی کاکنج
 • Tragopogon porrigolius برسی خواص گیاه دارویی لحيه التيس
 • Amygdalus communis برسی خواص گیاه دارویی لوز
 • Citrus limon برسی خواص گیاه دارویی ليمو ترش
 • Chelidonium najus برسی خواص گیاه دارویی ماميران
 • Pistacia lenticus برسی خواص گیاه دارویی مصطکی
 • Narcissus pseudo-narcissus برسی خواص گیاه دارویی نرجس
 • Mentha sativa برسی خواص گیاه دارویی نعناع
 • Cichorium intybus برسی خواص گیاه دارویی هند باء ( کاسنی )
 • Rosa damascena برسی خواص گیاه دارویی گل ورد
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،