صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پروژه مهندسی آب و فاضلاب - بررسی پروژه آب و فاضلاب دولت آباد تربت حیدریه
قیمت محصول 300000 ریال
تعداد موجودی 95
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پروژه مهندسي آب و فاضلاب - بررسي پروژه آب و فاضلاب دولت آباد تربت حيدريه
پورسانت بازاریاب 30000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پروژه مهندسی آب و فاضلاب - بررسی پروژه آب و فاضلاب دولت آباد تربت حیدریه

فرمت DOC تعداد صفحه 210 حجم فایل 3500 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پروژه مهندسی آب و فاضلاب - بررسی پروژه آب و فاضلاب دولت آباد تربت حیدریه

  • فصل اول : سیمای كلی طرح
  • مطالعات خراسان رضوی
  • کلیات
  • ادیان و مذاهب در استان خراسان
  • آثار تاریخی منطقه
  • سبزوار
  • خواف
  • شهرستان تربت حیدریه
  • شهرستان مشهد
  • لهجه و زبان
  • اقوام و نژاد
  • صنایع دستی
  • وسعت
  • موقیعت جغرافیایی
  • تقسیمات كشوری استان خراسان رضوی
  • مطالعات شهرستان تربت حیدریه
  • كلیات
  • پیشینه تاریخی
  • آثار تاریخی
  • صنایع دستی
  • وسعت
  • موقیعت جغرافیایی
  • شهر دولت آباد
  • كلیات
  • نژاد و قومیت
  • مذهب و اعتقادات
  • آداب و رسوم
  • وجه تسمیه شهر دولت آباد
  • وضعیت دروازه‌ها در گذشته
  • آثار تاریخی و مزارات
  • تپه دیز
  • وسعت
  • موقیعت جغرافیایی
  • زمین شناسی
  • وضعیت خاك شناسی
  • توپوگرافی
  • وضعیت لرزه خیزی منطقه
  • مشخصات كالبدی شهر دولت آباد
  • كاربری اراضی در طرح هادی
  • تراکم موجود شهر
  • وضعیت فضای سبز
  • محدوده استحفاظی و خدماتی
  • جهات رشد و توسعه شهر در آینده
  • پیش بینی كاربریهای اصلی در طرح هادی
  • كاربری اراضی خدماتی موجودو یشنهادی درطرح هادی و درصدتحقق آن
  • طرح های زیربنایی توسعه شهردر آینده
  • فصل دوم : هواشناسی
  • ایستگاههای هواشناسی استان خراسان
  • دما
  • تعداد روزهای یخبندان
  • تعیین عمق یخبندان
  • رطوبت نسبی
  • آمار بارندگی
  • بارندگی متوسط ماهانه
  • بارندگی متوسط فصلی
  • ساعات تابش آفتاب
  • باد
  • اقلیم
  • اقلیم شهر دولت آباد
  • بررسی نتایج هواشناسی
  • فصل سوم : جمعیت
  • جمعیت
  • پیشگفتار
  • بررسی جمعیت شهرستان تربت حیدریه
  • بررسی منابع مختلف جمعیتی شهرستان دولت آباد وتغییرات آن
  • سرشماری نفوس ومسكن
  • آمار مركز بهداشت شهر دولت آباد
  • آمار طرح هادی شهر دولت آباد
  • سوابق مطالعات مشاورین قبلی
  • برآورد جمعیت 1375 تا 1385
  • وسعت خانوار
  • تركیب جنسی جمعیت و نسبت مردان به زنان
  • تركیب سنی جمعیت
  • میزان موالید و مرگ و میر شهر دولت آباد
  • میزان با سوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر شهر دولت آباد
  • مهاجرت
  • تركیب سنی مهاجران
  • روشهای پیش بینی جمعیت آینده شهر
  • پیش بینی افزایش جمعیت به روشهای ذیل انجام می گردد
  • برآورد جمعیت تا سال 1415 به روش تصاعد هندسی
  • انتخاب فرض برتر
  • برآورد جمعیت تا سال 1415 به روش ترکیبی
  • رشد طبیعی جمعیت
  • میزان موالید و باروری
  • باروری كل TFR
  • میزان مرگ و میر
  • آینده‌نگری جمعیت
  • رشد مطلق
  • حالت دوم
  • تحلیل ونتیجه گیری
  • فصل چهارم : مطالعات منابع آب
  • آبهای سطحی
  • رودخانه شصت دره
  • رودخانه كال سالار
  • رودخانه كاهیجه
  • كانال بند بیشه
  • رودخانه ازغند
  • رودخانه شادمهر
  • رودخانه قلعه جوق
  • كالشور
  • منابع آبهای زیر زمینی
  • حوضه آبریز دشت زاوه تربت حیدریه
  • آب های سطحی دشت زاوه
  • آب های زیر زمینی دشت زاوه
  • زمین شناسی دشت زاوه
  • سطح سفره آب زیرزمینی
  • کیفیت آب زیر زمینی
  • نوسانات سطح آب زیرزمینی (هیدروگراف معرف) در پهنه آبرفتی زاوه
  • تغییرات حجم مخزن سفره آب زیرزمینی در دشت زاوه
  • ارزیابی بیلان هیدروژئولوژی دشت زاوه
  • برداشت از منابع آب زیر زمینی
  • جمع بندی
  • فصل پنجم : وضعیت موجود شبکه آبرسانی
  • تاریخچه تأمین و توزیع آب شرب
  • منابع تأمین آب شهر دولت آباد
  • مخزن ذخیره
  • خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب شهر
  • بررسی روند واگذاری انشعابات
  • آمار تعداد مشتركین به تفكیك نوع مشترك
  • كیفیت منابع آب
  • اثر آب بر روی تجهیزات انتقال وتوزیع آب شرب
  • شاخص اشباع لانژلیه
  • شاخص پایداری رایزنار
  • فشارسنجی و اتفاقات
  • فشار سنجی
  • اتفاقات
  • مشکلات موجود شبکه
  • اولویتهای پیشنهادی اصلاح و توسعه مربوط به شبکه آبرسانی شهر دولت آباد
  • اصلاح شبکه
  • توسعه شبکه
  • توسعه خطوط انتقال
  • فصل ششم : نیاز آبی
  • مقدمه
  • عوامل موثر در مصرف آب
  • شرایط اقلیمی منطقه
  • وضعیت فرهنگی و اقتصادی مردم
  • نوع جامعه
  • فشار آب
  • قیمت آب
  • مدیریت سیستم آبرسانی
  • مصارف آب در گذشته
  • مصارف خانگی
  • مصارف سرانه عمومی
  • مصارف سرانه تجاری و صنعتی
  • مصرف سرانه فضای سبز عمومی
  • تلفات
  • برآورد مصرف سرانه كل طی سالهای 1380 تا1385
  • پیش بینی مصارف آب
  • پیش بینی مصارف خانگی طی سالهای مختلف طرح
  • روش تجربی کاپن
  • روش پیشنهادی فایر
  • روش افزایش خطی
  • روش تجربی افزایش یک مقدار ثابت
  • پیش بینی مصرف سرانه عمومی
  • پیش بینی مصارف سرانه تجاری و صنعتی
  • پیش بینی مصرف فضای سبز
  • برآورد تلفات آب در سال افق طرح
  • پیش بینی مصرف سرانه كل در افق طرح
  • تعیین ضرایب مصرف
  • مقدمه
  • نوسانات سالانه
  • نوسانات فصلی
  • نوسانات ماهیانه
  • نوسانات روزانه و ساعتی
  • ضریب حداکثر مصرف روزانه C1
  • ضریب حداکثر مصرف ساعتی C2
  • برآورد كلی نیاز آب در افق طرح
  • فصل هفتم : مبانی و ضوابط طرح
  • دوره طرح
  • تعیین دوره طرح یا افق طرح
  • اصطلاحات رایج در طرح آبرسانی
  • انواع شبکه های توزیع آب
  • شبکه شاخه ای
  • شبکه حلقوی
  • شبکه مرکب
  • نوع شبکه پیشنهادی
  • سرعت آب
  • حداکثر سرعت آب
  • حداقل سرعت آب
  • فشار آب
  • حداکثر فشار شبکه
  • حداقل فشار شبکه
  • افت فشار زیاد در شبكه توزیع
  • حداقل قطر لوله ها
  • دبی طراحی لوله
  • ضوابط تأمین نیازهای آتش نشانی
  • تعداد آتش سوزی های همزمان
  • دبی قابل برداشت از هر شیر آتش نشانی
  • تعداد و محل های شیرهای آتش نشانی
  • فاصه شیرهای آتش نشانی
  • فشار مجاز شبکه برای آتش نشانی
  • لوله ها
  • انواع لوله های مورد استفاده در طرحهای آبرسانی
  • لوله های چدنی
  • لوله های آزبست سیمان
  • لوله های فولادی
  • لوله‌های پلی‌اتیلن
  • لوله های (Glass Reinforced Plastic pipe) GRP
  • لوله های بتن مسلح
  • مقایسه فنی انواع لوله ها
  • مقایسه اقتصادی بین انواع لوله ها
  • ضوابط تعداد و محل نصب شیر آلات در شبکه توزیع آب
  • شیرهای قطع و وصل
  • شیرهای آتش نشانی
  • شیرهای تخلیه هوا
  • شیرهای تخلیه
  • شیرهای فشارشکن
  • جمعیت ؛ عامل برآورد مقدار آب یك شهر
  • دوره طراحی مخازن نگهداری آب و طراحی شبكه
  • انواع منبع آب
  • تلفات
  • روش های تعیین جمعیت آینده
  • مشخصات محل پروژه
  • وسعت
  • موقیعت جغرافیایی
  • شهرستان تربت حیدریه
  • وسعت
  • موقیعت جغرافیایی
  • شهر دولت آباد
  • تراکم موجود شهر
  • پیش بینی كاربریهای اصلی در طرح هادی
  • محاسبات اولیه
  • محاسبات جمعیتی
  • طرح و محاسبات شبكه آبرسانی
  • ارتفاع ودبی مربوط به هر گره
  • تعداد افراد تحت پوشش هر یك از لوله ها و دبی مربوطه
  • طول معادل افت لوله ها
  • جدول طول واقعی و طول محاسباتی
  • جدول قطر لوله ها
  • طرح و محاسبات شبكه فاضلاب
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،