صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پاورپوینت کامپیوتر - تحقیق پاورپوینت بررسی سیستم های عامل
قیمت محصول 200000 ریال
تعداد موجودی 95
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پاورپوينت کامپيوتر - تحقيق پاورپوينت بررسي سيستم هاي عامل
پورسانت بازاریاب 20000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

مقاله و تحقیق رشته مهندسی کامپیوتر - تحقیق پاورپوینت بررسی سیستم های عامل

فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 300 حجم فایل 277 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای مقاله و تحقیق رشته مهندسی کامپیوتر- تحقیق پاورپوینت بررسی سیستم های عامل

 • فصل اول
 • نگاه کلی به سخت افزار
 • واحد پردازش مرکزی processing unit control
 • واحد پردازش مرکزی
 • ثباتهای پردازنده
 • حافظه
 • ثبات قابل روئیت برای کاربرد
 • ثبات های آدرس
 • ثبات های کنترل وضعیت
 • چرخه دستورالعمل
 • وقفه
 • رایجترین وقفه ها
 • وقفه
 • اعمال ریز پردازنده در یکی از چهار کرده زیر قرار دارد
 • پردازش یک وقفه
 • وقفه های چند گانه
 • چند برنامگی
 • سلسه مراتب حافظه
 • توضیحات درباره نمودار فوق
 • حافظه پنهان
 • نقش حافظه نهان
 • اصول حافظه پنهان
 • طراحی حافظه پنهان
 • روشهای انتقال ورودی / خروجی
 • ورودی/خروجی برنامه سازی شده
 • گروههای دستورالعمل های ورودی /خروجی
 • ورودی خروجی مبتنی بر مولفه
 • دسترسی مستقیم به حافظه
 • فصل دوم
 • نگاه کلی به سیستم عامل
 • وظایف سیستم عامل
 • سه هدف سیستم عامل
 • برنامه های سودمند
 • وظایف سیستم عامل
 • سیستم عامل به عنوان مدیر منابع
 • هسته سیتم عامل
 • دلایل تغییر سیستم عامل
 • تکامل تدریجی سیستم عامل
 • پردازش ردیفی
 • مسئله اصلی سیستم های اولیه
 • سیتم های دسته ای
 • ناظر
 • نحوه عملمکرد سیستم عامل دسته ای
 • مزایای سیستم عامل دسته ای
 • سیستم های چند برنامه ساده
 • سیتم های اشتراک زمانی
 • چند برنامگی دسته ای در مقابل اشتراک زمانی
 • دستاوردهای اصلی
 • فرآیندها
 • سه محور برای ایجاد وتوسعه سیستم کامپیوتر
 • علت بروز خطاها در سیستم نرم افزاری
 • اجزاء یک فرآیند
 • ثبات های پایه و حد
 • پنج مسئولیت اصلی در مدیریت حافظه
 • حفاظت از اطلاعات و ایمنی
 • زمانبندی و مدیریت اطلاعات
 • ساختار سیستم
 • برای رفع مشکل
 • سطوح سیستم عامل سلسله مراتبی
 • ویژگی های سیستم عامل های جدید
 • معماری ریز هسته
 • چند نخی
 • چند پردازشی متقارن
 • امتیازات چند پردازشی متقارن نسبت به معماری تک پردازنده
 • سیستم های عامل توزیعی
 • طراحی شیء گرا
 • نگاهی کلی بهWINDOWS NT
 • معماری NT
 • مجری NT
 • مولفه های خدمات سیستم
 • مهمترین مفاهیم شیئ گرا که در NTبه کاررفته
 • سیستم UNIX
 • بخشهای سیستم UNIX
 • فصل سوم
 • شرح و کنترل فرآیند
 • حالات فرآیند
 • نمو دار تغییر حالت
 • نمودار صف بندی
 • ایجاد و پایان فرآیند
 • معمولا چهار حادثه موجب به ایجاد فرآیند می گردد
 • پایان فرآیند
 • انواع خطا
 • پنج حالت ممکن برای فرآیند
 • مدل پنج حالته برای فرایند
 • انواع حوادثی که منجر به تغییر حالت شده
 • در اکثر اوقات پردازنده بی کار می ماند برای این کار راه حل های زیر پیشنهاد می شود
 • فرآیند معلق
 • دلایل تعلیق فرآیند
 • ساختارهای کنترلی سیستم عامل
 • انواع جداول
 • ساختار کنترلی فرآیند
 • اجزای متداول تصویر یک فرآیند
 • اطلاعات مربوط به یک بلوک فرآیند حاوی
 • نقش بلوک کنترل فرآیند
 • مشكلات بلوك كنترل فرایند دارای برای حفاظت
 • کنترل فرآیند
 • ایجاد فرآیند
 • تعویض فرآیند
 • تغییر حالت فرآیند
 • مدیریت فرآیند در UNIX SVR4
 • حالات فرآیند در UNIX
 • تصویر فرآیند در UNIX
 • مدخل جدول فرآیند در UNIX
 • ناحیه Uدر UNIX
 • کنترل فرآیند
 • فصل چهارم
 • نخها، چندپردازشی متقارن و ریز هسته ها
 • فرآیندها و نخ ها
 • چند نخی
 • موارد همراه فرآیند
 • مقاسیه فرآیند تک نخی و چند نخی
 • حالات نخ
 • همگام سازی نخ ها
 • به دو دلیل از نخ جداگانه برای رسم مجدد صفحه نمایش استفاده می کنند
 • نخهای سطح کاربر
 • نخهای سطح هسته
 • امتیاز نخ سطح کاربر به سطح هسته
 • اشکال نخ های سطح کاربر به سطح هسته
 • رفع اشکال نخ های سطح کاربر به سطح هسته
 • امتیاز نخ های سطح هسته
 • عیب اصلی نخ های سطح هسته
 • رویکردهای ترکیبی
 • رابط بین نخ ها و فرآیندها
 • روش های پیاده سازی رابط چند به چند
 • معماری چند پردازشی متقارن
 • سازمان چند پردازنده متقارن
 • ملاحظات طراحی سیستم عامل چند پردازنده ای
 • ریز هسته ها
 • معماری ریز هسته
 • مزایای ریز هسته
 • کارایی ریز هسته
 • طرح ریز هسته
 • سه روش زیر برای حمایت مدیریت حافظه مجازی و صفحه بندی خارجی
 • ارتباط داخلی فرآیند
 • مدیریت ورودی و خروجی و وقفه ها
 • مدیریت نخ و چند پر دازشی متقارن درWindows NT
 • خصوصیات شیء فرایند
 • خصوصیت شیء نخ
 • حالت های نخ
 • مدیریت نخ و جند پردازشی متقارن در Solaris
 • اجرای نخ
 • راه حل solaris برای اداره وقفه
 • فصل پنجم
 • همزمانی
 • انحصار متقابل و همگام سازی
 • همه موضات محوری در طراحی سیستم عامل به مدیریت فرایند ها و نخ ها مربوط است
 • همزمانی در سه زمینه متفاوت طراحی می گردد
 • نیاز اصلی برای حمایت از فرآیند های همزمان، توان اعمال ا نحصار متقابل است
 • اصول همزمانی
 • ملاحظات سیستم عامل در همزمانی
 • محاوره فراینده ها
 • شرایط اساسی در راه حل صحیح
 • همکاری فرایند ها توسط اشتراک
 • همکاری فرایند ها توسط ارتباط
 • ملزومات انحصار متقابل
 • انحصار متقابل: رویکرد نرم افزاری
 • الگوریتم DEKKER
 • الگوریتم Peterson
 • انحصار متقابل: حمایت سخت افزار
 • از کار انداختن وقفه
 • دستور العمل آزمون و مقدار گذاری
 • ویژگیهای رویکرد دستورالعمل ماشین
 • معایب رویکرد دستورالعمل ماشین
 • راهنماها
 • ناظرها
 • ناظر با علامت
 • تبادل پیام
 • همگام سازی
 • آدرس دهی
 • ارتباط غیر مستقیم فرایندها
 • قالب پیام
 • نظام صف بندی
 • وضعیت صفهای فرایندها
 • فصل ششم
 • همزمانی: بن بست و گرسنگی
 • اصول بن بست
 • انواع منابع
 • شرایط بن بست
 • سه رویکرد در برخورد با بن بست
 • پیشگیری از بن بست
 • مزایای پیشگیری از بن بست
 • کشف
 • اجتناب
 • دو رویکرد برای اجتناب از بن بست
 • عدم تخصیص
 • امتیاز اجتناب از بن بست
 • ترمیم : (بعد از کشف بن بست)
 • راهبرد مجتمع برای بن بست
 • مسئله تغذیه فیلسوفان
 • راهکارهای هم زمانی در unix
 • حافظه مشترک
 • راهنماها
 • علائم
 • اولیه های همگام سازی نخ در solaris
 • راهکارهای همزمانی در windows NT
 • فصل هفتم
 • مدیریت حافظه
 • نیازهای مدیریت حافظه
 • مزایای سازمان دهی منطقی
 • علت نا کارآمدی سازمان دهی فیزیکی
 • روش های مدیریت حافظه
 • مزایا
 • معایب
 • تکه تکه داخلی
 • صفحه بندی
 • مراحل زیر برای ترجمه آدرس لازم است
 • قطعه بندی
 • مراحل ترجمه آدرس
 • فصل هشتم
 • حافظه مجازی
 • مشخصه صفحه بندی و قطعه بندی
 • دو پیامد این امر
 • حافظه حقیقی و مجازی
 • کوبیدگی
 • اصل محلی بودن
 • برای کارآمدی حافظه مجازی
 • مشخصات صفحه بندی و قطعه بندی
 • ساختار جدول
 • طراحی بخش مدیریت حافظه
 • سیاستهای سیستم عامل برای حافظه مجازی
 • سیاست واکشی
 • سیاست جاگذاری
 • سیاست جایگزینی
 • مدیریت مجموعه مقیم
 • سیاست پاکسازی
 • کنترل بار
 • تعلیق فرآیند
 • پارامترهای مدیریت حافظه
 • مدخل جدول صفحه
 • پارامترهای مدیریت حافظه
 • توصیفگر بلوک دیسک
 • مدخل جدول داده های قاب صفحه
 • مدخل جدول استفاده – مبادله
 • مدیریت حافظه در UNIX و SOLARIS
 • مدیریت حافظه د ر windows NT
 • صفحه بندی NT
 • فصل نهم
 • زمان بندی تک پردازنده
 • انواع زمانبندی
 • انواع زمانبندی ها
 • زمانبندی وتغییر حالتهای فرآیند
 • معیارهای زمانبندی
 • معیار ها از دید کاربر و مربوط به کارآمدی
 • معیارها از دیدگاه سیستم و مربوط به کارآمدی
 • معیار های دیگر از دید سیستم
 • سیاست های زمانبندی
 • تابع انتخاب
 • حالت تصمیم گیری
 • زمانبندی خدمت به ترتیب ورود FCFS
 • زمانبندی FCFS
 • زمانبندی نوبت گردشی RR
 • زمانبندی RR
 • زمانبندی کوتاه ترین فرایند SPN
 • زمانبندیSPN
 • زمانبندی کوتاه ترین زمان باقیمانده SRT
 • زمانبندی SRT
 • زمانبندی بالاترین نسبت پاسخ HRRN
 • زمانبندیHRRN
 • زمانبندی فید بک FB
 • زمانبندی FB
 • زمانبندی سنتی UNIX
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،