صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول مقاله و تحقیق مهندسی عمران - گودبرداری و پی کنی
قیمت محصول 50000 ریال
تعداد موجودی 95
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود مقاله و تحقيق مهندسي عمران - گودبرداري و پي کني
پورسانت بازاریاب 5000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

مقاله مهندسی عمران - گودبرداری و پی کنی

فرمت DOC تعداد صفحه 60 حجم فایل 43 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای مقاله مهندسی عمران - گودبرداری و پی کنی

 • گودبرداری و پی كنی
 • طبقه بندی زمینها
 • تعیین مقاومت مجاز زمین
 • پیاده كردن نقشه
 • روشهای گودبرداری و پی كنی
 • گودبرداری وسیع و عمیق
 • روش ترانشه محیطی
 • روش تیرهای مایل
 • روش سدهای جعبه ای
 • روش دیوارهای پرده ای
 • زه كشی افقی
 • پی
 • انواع پی
 • پی های گسترده
 • پی های منفرد
 • پی های گسترده مركب
 • پی های شناور
 • پی های شمعی
 • انوع شمع ها
 • پی سازی روی شمع
 • پایه ستونها
 • دیوارها
 • دیوارهای آجری
 • دیوار با آجرهای مجوف
 • آجرهای مجوف یا توخالی
 • دیوارهای سنگی
 • دیوارهای بتنی
 • دیوارهای چوبی
 • دیوراهای دو جداره
 • دیوارهای توخالی
 • دیوار با بلوكهای سیمانی
 • پوشش دیوار با سنگ پلاك یا نماسازی با سنگ پلاك
 • دیوارهای پرده ای
 • عایق كاری پی
 • عایق كاری دیوار
 • زه كشی با كانال
 • زه كشی با لوله های سیمانی و یا سفالی
 • ساخت ساختمان روی پایه
 • عایق كاری كف ها
 • عایق كاری بام
 • عایق كاری بامهای مسطح
 • قوس و طاق
 • دهانه
 • ارتفاع یا خیز
 • كلید
 • ساختمان قوس
 • قوسهای سنگی
 • قوسهای آجری
 • قوسهای بتنی
 • طاقها
 • گنبدها
 • سقفها
 • سقفهای مسطح یال مستوی
 • سقفهای مستوی چوبی
 • سقفهای مستوی آجری
 • سقفهای مستوی بتنی
 • سقفهای كاذب
 • بام
 • بام های شیب دار
 • خرپاهای فلزی
 • قالب بندی
 • پله
 • انواع پله از نظر شكل
 • آسانسور
 • پله برقی
 • نرده
 • تیر و ستون
 • ستونهای بتنی
 • تیرهای بتنی
 • مدیریت كارگاهی
 • وظایف عمومی مدیر پروژه
 • مدیریت
 • پروژه
 • مدیریت پروژه
 • وظایف مدیر پروژه
 • برنامه ریزی
 • تعیین هدف
 • تعریف برنامه ریزی
 • روند برنامه ریزی
 • اساس وظایف
 • تقسیم بندی بر اساس محصول
 • تقسیم بندی بر اساس تلفیق روش های موجود
 • تأمین نیروی انسانی
 • درجه دشواری كارها
 • پراكندگی محل كار
 • استاندارد كردن كارها
 • توجه و مهارت كاركنان و مدیر
 • اطمینان و تفویض اختیار
 • تأمین نیروی انسانی
 • هدایت و رهبری
 • انگیزه
 • رهبری
 • ارتباطات
 • نظارت
 • آشنایی با روابط و تحلیلهای كمی در مدیریت پروژه
 • تجزیه و تحلیل هزینه ها
 • هزینه های ثابت
 • هزینه های متغیر
 • هزینه های كل
 • درآمد
 • آنالیز نقطة سر به سر
 • كنترل موجودی و برنامه ریزی مواد و مصالح
 • تقاضای مستقل
 • تقاضای وابسته
 • مطالعات عمومی استقرار كارگاه
 • توجه به وضعیت جوی
 • توجه به توپوگرافی و هدایت آبهای سطحی
 • راههای دسترسی مناسب
 • ارزیابی كار
 • موارد استفاده ارزیابی كار در پروژه های ساختمانی
 • كار یا فعالیت از دو جنبه می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد
 • حركت سنجی
 • زمان سنجی
 • نتایج زمان سنجی
 • كنترل پروژه
 • مشخص نمودن اهداف پروژه
 • تهیه طرح و نقشه كلی پروژه به لحاظ برنامه ریزی
 • هدایت و پیگیری پروژه
 • بررسی فرهنگستان از لحاظ معماری
 • محل دپوی مواد و كارگاهها
 • ماشین آلات و تجهیزات كارگاهی
 • دستگاه بچینگ
 • نقشه برداری
 • نقشه برداری شامل موارد زیر می باشد
 • گودبرداری و پی كنی
 • پی
 • دیوار
 • نوع درگیری دیوارها با اسكلت
 • قوس و طاق
 • سقفها
 • كف سازی داخلی برروی خاك
 • كف سازی تراس
 • كف سازی بام
 • كف سازی طبقات-فضای تر
 • كف سازی طبقات-فضای خشك
 • كف سازی اتاق تأسیسات
 • سقف كاذب
 • بام
 • قالب بندی
 • پله
 • تیر و ستون
 • گچ كاری و نقاشی
 • كاشی كاری
 • درز انقطاع
 • نماسازی
 • شیب بندی بامهای موجود توسط بتن سبك
 • محوطه سازی
 • موتورخانه مركزی
 • سیستمهای حراتی حرارتی و برودتی
 • شبكه فاضلاب
 • شبكه آبرسانی
 • شبكه گازرسانی
 • شبكه برق رسانی
 • سیستم برق داخلی
 • آسانسور
محصولات مرتبط
 dff ،   dffsdff ،   dfghff ،   dfghfghff ،