صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول گزارش کارآموزی حسابداری - گزارش کارآموزی بانک رفاه
قیمت محصول 120000 ریال
تعداد موجودی 94
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود گزارش کارآموزي حسابداري - گزارش کارآموزي بانک رفاه
پورسانت بازاریاب 12000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

دانلود رایگان چکيده گزارش کارآموزی حسابداری گزارش کارآموزی بانک رفاه

گزارش کارآموزي حسابداري - گزارش کارآموزي بانک رفاه

فرمت DOC تعداد صفحه 80 حجم فايل 39 کيلوبايت قابل دانلود بعد از خريد کلمات کليدي

مهمترين سرفصلهاي گزارش کارآموزي حسابداري - سيستم حقوق و دستمزد کارخانه قند کرج

 • تاريخچة بانكداري در ايران
 • تتاريخچة بانك رفاه كارگران
 • معرفي بانك رفاه كارگران
 • تبانك استقراضي ايران
 • تاريخچه كارخانه قند
 • چارت سازماني
 • نموقعيت و آدرس بانك
 • تسهيلات ارضي و صادراتي بانك رفاه
 • تسهيلات قبل از صدور كالا
 • مبلغ تسهيلات
 • مدت بازپرداخت تسهيلات
 • نرخ تسهيلات
 • وثايق
 • نحوة اعطاي تسهيلات
 • اعمال نظارت بانك
 • ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده
 • بازپرداخت
 • تسهيلات بعد از صدور كالا
 • مبلغ تسهيلات
 • بازپرداخت تسهيلات
 • نرخ تسهيلاتي پرداختي
 • وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات
 • نحوة اعطاي تسهيلات
 • اعمال نظارت بانك
 • بازپرداخت
 • پتسهيلات ارزي
 • نوع تسهيلات
 • سقف فردي تسهيلات
 • كارمزد تعهد
 • نرخ سود تسهيلات
 • دورة بازپرداخت
 • عقد قرارداد وثايق
 • انواع خدمات ريالي و ارزي بانك رفاه
 • انواع سپرده هاي بانكي
 • حساب قرض الحسنه پس انداز
 • قرض الحسنه پس انداز عادي
 • قرض الحسنه پس انداز ويژه
 • حساب قرض الحسنه جاري
 • مزاياي حساب جاري همراه براي مشتريان در شعب مجهز به اين سيستم
 • حساب جاري دومنظوره
 • حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار
 • حساب سپردة سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي
 • حساب سپردة كوتاه مدت ويژه
 • حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت
 • سپردة سرمايه گذاري مدت‌دار قابل تقسيم
 • شرايط تعيين سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت
 • انواع تسهيلات بانك رفاه
 • ساير خدمت بانك رفاه
 • انواع واحدهاي مربوط به حسابداري
 • حسابرسي
 • انواع حسابرسان
 • وظايف سازمان حسابرسي
 • حسابداري دولتي
 • خصوصيات حسابداري دولتي
 • اصول كلي حسابداري دولتي
 • حسابداري بودجه
 • تهيه و تنظيم بودجه در بانك
 • مسئول بودجه در بانك
 • حسابداري مالي
 • حسابداري مديريت
 • انواع حسابهاي مورد استفاده
 • هزينه ها
 • حسابهاي انتظامي
 • تنخواه گردان
 • سپرده
 • حساب بستانكاران
 • حواله (عهدة شعبه ها)
 • سرمايه
 • دارائي جاري
 • دارائي ثابت
 • نقطة سر به سر
 • نقش حسابداران در برنامه ريزي و ارزيابي نتايج
 • برنامه هاي جاري و در دست اقدام
 • انواع گزارشات تهيه شده در حسابداري
 • انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداري
 • ثبت عمليات مربوط به تنخواه گردان
 • ثبت عمليات مربوط به سپرده
 • بستن حساب سپرده
 • كاربرد سرفصل هاي حسابهاي انتظامي
 • بستن حسابها در پايان سال
 • حسابهاي سنواتي
 • فرم هاي مورد استفاده در حسابداري
 • پيشنهادات و انتقادات
 • فرمها
 • پيوستها