صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول گزارش کارآموزی حسابداری - کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان
قیمت محصول 180000 ریال
تعداد موجودی 94
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود گزارش کارآموزي حسابداري - کارآموزي بانک ملت شعبه شيروان
پورسانت بازاریاب 18000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

گزارش کارآموزی حسابداری حسابداری - کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان

فرمت DOC تعداد صفحه 110 حجم فایل 107 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای گزارش کارآموزی حسابداری - کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان

 • فصل اول
 • آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان
 • مقدمه
 • موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی
 • چارت سازمانی وتعداد کارکنان شعب
 • مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه
 • رئیس شعبه
 • معاون شعبه
 • رئیس دایره صندوق
 • تحویلداران
 • دایره حوالجات
 • ممیز حساب
 • تحصیلدار
 • خدمتگزار شعبه
 • دایره اعتبارات
 • معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت
 • حساب جاری الکترونیک (جام)
 • حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت
 • خدمات اینترنتی 24 ساعته
 • همراه بانک ملت
 • پیامک 20033 و تلفن بانک جام 813200
 • ملت کارت متمرکز
 • پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی
 • بن کارت ملت
 • هدیه کارت ملت
 • انواع تسهیلات بانکی
 • فصل دوم
 • عقوداسلامی
 • قرض الحسنه
 • کارمزد
 • وثایق وتضمینات
 • نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی
 • عملیات حسابداری قرض الحسنه
 • ثبت حساب انتظامی قراردادهای
 • پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد
 • دریافت اقساط
 • خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه
 • مضاربه
 • عملیات حسابداری مضاربه
 • ثبت قرارداد مضاربه
 • ثبت وثایق وتضمینات
 • ثبت حق صلح هزینه های احتمالی
 • ثبت تعهدات بانک
 • پرداخت سرمایه مضاربه
 • فروش کالای موضوع مضاربه
 • مشارکت مدنی
 • عملیات حسابداری مشارکت مدنی
 • ثبت قرارداد
 • اخذ وثایق وتضمینات
 • واریز مشارکت مدنی
 • استفاده از سرمایه مشارکت مدنی
 • دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت
 • محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی
 • در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد
 • در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد
 • خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی
 • فروش اقساطی
 • فروش اقساطی مسکن
 • فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار
 • نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی
 • عملیات حسابداری فروش اقساطی
 • ثبت قرارداد
 • واحد وثایق وتضمینات
 • پیش پرداخت فروش اقساطی
 • ثبت تعهدات بانک
 • خرید اموال موضوع فروش اقساطی
 • واگذاری یا فروش کالا به متقاضی
 • تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی
 • دریافت اقساط
 • تسویه حسابها فروش اقساطی
 • اجاره به شرط تملیک
 • عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک
 • ثبت قرارداد
 • ثبت وثایق وتضمینات
 • وصول پیش دریافت از مشتری
 • پیش پرداخت به فروشنده/سازنده
 • خرید اموال اجاره به شرط تملیک
 • واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک
 • انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط
 • تغییرات قرارداد
 • دریافت مال الاجاره
 • تعدیل حساب سود سالهای آینده
 • عدم وصول به موقع اقساط اجاره
 • وصول اقساط سررسید گذشته /معوق
 • تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد
 • سلف
 • سود معاملات سلف
 • عملیات حسابداری
 • ثبت قرارداد
 • ثبت وثایق وتضمینات
 • جعاله
 • نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت
 • عملیات حسابداری جعاله
 • ثبت قرارداد
 • اخذ وثیقه یا تضمین
 • اخذ پیش دریافت
 • ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار
 • اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی)
 • مزارعه
 • عملیات حسابداری مزارعه
 • ثبت قرارداد
 • پرداخت بابت مزارعه
 • دریافت سهم بانک
 • تسویه حساب مزارعه
 • برگشت حسابهای انتظامی
 • مساقات
 • حسابداری مساقات
 • ثبت قرارداد
 • ثبت وثیقه یا تضمین
 • پرداخت بابت مساقات
 • دریافت حاصل فروش (سهم بانک)
 • تسویه حساب مساقات
 • برگشت حسابهای انتظامی
 • فصل سوم
 • ضمانت نامه های بانکی
 • مبحث اول
 • كليات
 • ضمانتنامه بانكي
 • مبحث دوم
 • انواع ضمانتنامه هاي بانكي
 • ضمانتنامه هاي شركت در مناقصه ومزايده
 • ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
 • ضمانتنامه پيش پرداخت
 • ضمانتنامه استرداد حسن انجام كار
 • ضمانتنامه تعهد پرداخت
 • ضمانتنامه گمركي
 • انواع ضمانتنامه هاي گمركي
 • ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمركي
 • ضمانتنامه ترخيص موقت كالا
 • ضمانتنامه ترانزيت كالا
 • ضمانتنامه پاساوان کالا
 • نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی
 • ضمانتنامه نظام وظيفه
 • ضمانتنامه دادگستري
 • ضمانتنامه هاي متفرقه
 • صدور ضمانتنامه براي اشخاص فاقد وثائق كاملا معتبر يا سابقه اعتباري با معرفي وتضمين مشتريان اعتباري بانك
 • صدور ضمانتنامه با درج شرط يا شرياطي درمتن آن
 • ضمانتنامه ارزي
 • صدور ضمانتنامه ها جهت طرح هاي عمراني
 • نكات حائز اهميت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح هاي عمراني دولت
 • مبحث سوم
 • مدارك مورد نياز جهت تشكيل وتكميل پرونده اعتباري
 • اشخاص حقيقي
 • اشخاص حقوقي
 • مبحث چهارم
 • عمليات صدور وحسابداري ضمانتنامه
 • عمليات صدور ضمانتنامه
 • عمليات حسابداري صدور ضمانتنامه
 • ثبت انتظامي قرارداد
 • ثبت انتظامي تعهد نامه
 • ثبت تعهدات
 • ثبت سپرده نقدي
 • ثبت تمبر مالياتي
 • ثبت كارمزد
 • ثبت سند در اولين روز كاري يال مالي بعد
 • علاوه بر صدور اسناد فوق بايستي بر حسب نوع وثيقه ،اسناد انتظامي صادر گردد
 • مبحث پنجم
 • كارمزد صدور وتمديد ضمانتنامه هاي بانكي
 • عمليات حسابداري تمديد ضمانتنامه
 • در صورت تامين وجه فوق الذكر توسط مشتري اسناد بشح ذيل صادر مي گردد
 • نكات حائز اهميت در مورد تمديد ضمانتنامه ها
 • مبحث هفتم
 • تقليل ضمانتنامه
 • عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه
 • برگشت تعهدات
 • برگشت سپرده نقدی
 • برگشت کارمزد
 • برگشت وثایق
 • مبحث هشتم
 • ابطال ضمانتنامه
 • عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه
 • برگشت كارمزد تمديد ضمانتنامه قبل از سررسيد
 • فصل چهارم
 • نتیجه گیری و راهکارها