صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه کارشناسی نفت - بررسی شیمی نفت خام
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 92
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه کارشناسي نفت - بررسي شيمي نفت خام
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

پایان نامه کارشناسی نفت- بررسی شیمی نفت خام

فرمت DOC تعداد صفحه 190 حجم فایل 11000 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه کارشناسی نفت- بررسی شیمی نفت خام)

 • دیباچه
 • نظریهء منشاء آلی
 • نفت خام
 • فصل اول
 • مطالعه اولیه نفت قبل از پالایش
 • مقدمه
 • روشهای مطالعه کروژن
 • تجزیه کروژن
 • تغییرشکل کروژن‌های مدفون در اثر افزایش حرارت
 • تاثیر فشار بر ساختمان کروژنها
 • دیاژنز کروژن
 • محاسبه مچوریتی
 • انواع کروژن
 • مراحل تشکیل کروژن
 • مرحله دیاژنز
 • تاثیر مرحله دیاژنز در بوجود آمدن هیدروکربنها
 • مرحله کاتاژنز
 • تاثیر مرحله کاتاژنز در بوجود آمدن هیدروکربنها
 • مرحله متاژنز
 • تاثیر مرحله متاژنز در بوجود آمدن هیدروکربنها
 • نوع کروژن در شیل‌های نفتی
 • محیط‌های رسوبی شیل‌های نفتی
 • اهمیت شیل‌های نفتی از نظر اقتصادی
 • علائم و شواهد مهاجرت هیدروکربورها
 • مهاجرت اولیه و ثانویه نفت
 • مهاجرت ثانویه نفت
 • نقش سطح تماس آب و نفت در مهاجرت نفت
 • زمین شناسی نفت
 • اکتشاف نفت
 • عکسبرداری هوایی
 • نقشه برداری عملی
 • نقشه کشی
 • آزمایش روی نمونه‌های سطحی
 • رسم نقشه زمین شناسی
 • نقشه ساختمانی زیرزمینی
 • حفر چاه
 • حفاری ضربه‌ای
 • بهره برداری از نفت
 • جدا سازی گازها و نفت خام
 • حمل مواد نفتی
 • انتقال فرآورده‌های نفتی
 • انتقال نفت خام
 • میادین و ذخایر نفتی و گازی ایران
 • ذخایر دریای خزر
 • میادین مشترك نفتی
 • مشخصات نفت
 • خواص فیزیکی نفت خام
 • ویسکوزیته
 • ترکیبات مولکولی نفت خام
 • گروههای تشکیل دهنده نفت خام
 • هیدروکربنها (Hydrocarbons)
 • غیرهیدروکربنهاHeterocompounds) )
 • وزن مخصوص نفت خام
 • سنجش وزن مخصوص نفت خام
 • تاثیر درجه حرارت بر وزن مخصوص نفت خام
 • انواع مختلف نفت برحسب A.P.I
 • ضریب انبساط نفت خام
 • ارزش حرارتی و گرمایی ویژه نفت خام
 • نقطه اشتعال نفت
 • نقطه سفت شدن نفت خام
 • مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی
 • فصل دوم
 • پالایش نفت
 • عوامل تغییر كننده در مخلوط‌های دو تایی
 • انحراف از محلول ایده آل
 • تفكیك SEPARATION
 • تفكیك حرارتی
 • تفكیك به كمك ماده قابت
 • سایر روشهای جدا سازی
 • تقطیر مخلوط
 • تقطیر ساده غیر مداوم
 • تقطیرساده مقاوم
 • تقطیر جز به جز
 • تقطیر آنی
 • تقطیر در خلا
 • تقطیر به كمك بخار آب
 • انواع برجها
 • برج‌های سینی‌دار
 • فشار برج
 • برج تقطیر اتمسفریك Atmospheric coloumn
 • برج تقطیر در خلاء Vacuum column
 • برج تثبیت كننده بنزین
 • تقطیر نفت خام و جدا كردن فرآورده‌های مختلف
 • فرآورده‌های برج تقطیر
 • گازهای سبك
 • سیستم نفتا
 • سیستم نفت سفید
 • سوخت دیزل
 • ته مانده برج تقطیر اتمسفریك
 • برج تقطیر در خلاء و مواد حاصل از آن
 • مواد نفتی نا مرغوب light slops
 • سوخت دیزل سنگین heavy diesel
 • خوراك دستگاه ایزوماكس isomax feed
 • ماده اولیه روغن lub. Cut
 • نفت گاز نا مرغوب slops gas oil
 • ته مانده برج تقطیر در خلاء vac. tar
 • استخراج مایع
 • تعادل مایعات سیستم دوتایی
 • تعادل مایعات سیستم سه تایی
 • جدا كردن هیدروژن سولفور (H2S) از گازها
 • شرح عملیات استخراج H2S بوسیله آمین (D. G. A)
 • فصل سوم
 • تولید و تصفیه برش‌های نفتی
 • مقدمه
 • دكانتاسیون
 • سانتریفوژ
 • صاف كردن
 • تبخیر
 • استفاده از یك میدان الكتریكی
 • بررسی و تجزیه مواد نفتی ازنظر تقطیر
 • واحدهای تولید یا دستگاه تقطیر
 • تراكم قسمتی
 • تقطیر قسمتی
 • طریقه منقطع یا غیر مداوم
 • روش مداوم
 • تقطیر موادخام با ستون
 • واحد تقطیر دو ستونه
 • تقطیر در خلاء
 • تقطیر در خلاء به كمك تزریق بخار آب
 • تصفیه برش‌های سبك
 • تصفیه مواد سفید
 • روش سلوتیزر
 • روش دكتر
 • روش هیپوكلریت
 • روش كلروركوئیوریك
 • روش تصفیه كاتالیتیكی
 • تصفیه روغن‌های گریس‌كاری
 • تصفیه
 • شستشو با مواد قلیائی
 • بی بو كردن
 • بی رنگ نمودن
 • رده بندی فرآورده‌ها
 • كنترل مواد حاصله و تنظیم كار دستگاه‌ها
 • فصل چهارم
 • تبدیل مواد نفتی
 • كراكینگ
 • كراكینگ حرارتی (شكست حرارتی)
 • مكانیسم در كراكینگ حرارتی
 • روش‌های كراكاژ حرارتی
 • كراكینگ با بخار آب Steam cracking
 • عوامل موثر در كراكینگ حرارتی
 • اثر زمان
 • اثر فشار
 • اثر درجه حرارت
 • درجه حرارت
 • فشار
 • سرعت حجمی
 • كاتالیتیك كراكینگ Catalytic cracking
 • دستگاه‌های كاتالیتیك كراكینگ
 • هیدروكراكینگ
 • روش‌های رفرمینگ
 • پلی نریزاسیون
 • روش‌های سنتزی
 • دزیدروژناسیون (هیدروژن گیری)
 • آلكاسیون
 • مكانیسم
 • اثر كاتالیزور در سرعت واكنش
 • زمان واكنش
 • درجه حرارت واكنش
 • ویژگی‌های عمومی در روشهای صنعتی
 • روش‌های صنعتی
 • روش كلوك
 • روش U. O. P
 • واكنش‌های اختصاصی
 • پلی مریزاسیون
 • بستر ثابت
 • بستر متحرك
 • دستگاه كاتالیتیك كراكینگ با كاتالیست سیال
 • كاهش ویسكوزیته
 • كك سازی
 • فصل پنجم
 • روشهای تبدیل كاتالیتیكی در صنایع نفت
 • كراكینگ باگاز هیدروژن در مجاورت كاتالیست
 • دستگاه ایزوماكس ISOMAX
 • كاتالیتیك ریفرمینگ Catalytic Reforming
 • كاتالیزور پلاتینیم
 • تصفیه برشهای نفتی با هیدروژن درمجاورد كاتالیست
 • مواد گوگردی
 • ناخالصی‌های ازتی
 • ناخالصی‌های اكسیژنی
 • ناخالصی‌های فلزی
 • تصفیه برش نفتا با هیدروژن
 • فعل و انفعالات كاتالیتیك ریفرمینگ
 • هیدروژن‌گیری از نفتن‌ها: Dehydrogenation
 • هیدرو كراینگ: Hydro Cracking
 • ایزومریزاسیون: Isomerization
 • سیكله (حلقوی) شدن: Cyclization
 • درجه حرارت
 • فشار
 • سرعت حجمی خوراك
 • نسبت مولكولی هیدروژن به خوراك
 • دستگاه كاتالیتیك ریفرمر
 • دستگاه كاتالیتیك ریفرمر
 • آلكیلاسیون
 • عوامل مؤثر ر واكنش آلكیلاسیون
 • كاتالیزور
 • نسبت ایزوبوتان به اولفین
 • زمان واكنش
 • درجه حرارت
 • روش‌های صنعتی آلكیلاسیون
 • شرایط عمل در روش U. O. P عبارتند از
 • پلیمریزاسیون
 • روشهای صنعتی پلی مریزاسیون
 • روش U. O. P
 • روش C. R. C (California Research Co)
 • روش‌های عملی با استفاده از اسد سولفوریك
 • ایزومریزاسیون
 • روشهای صنعتی ایزومریزاسیون
 • دسته اول: روشهای فاز مایع با كاتالیزور Alcl3
 • روغن سازی
 • خوراك اولیه روغن
 • تصفیه یا جداكردن با حلال
 • كارخانه روغن سازی پالایشگاه تهران
 • دستگاه جداكننده مواد آسفالتی با پروپان
 • درجه حرارت
 • فشار
 • نسبت پروپان به خوراك
 • تفاوت درجه حرارت
 • دستگاه فورفورال
 • تفاوت درجه حرارت با برگشت مایع داخلی
 • دستگاه موم گیری با حلال M. E. K
 • روش تصفیه روغن
 • دستگاه تصفیه با گاز هیدروژن
 • شرح دستگاه تصفیه روغن با گاز هیدروژن
 • ساختن روغن‌های موتور و روغن صنعتی
 • روغن موتور
 • روغن صنعتی
 • فصل ششم
 • فرآورده‌های مهم نفتی
 • گازهای نفتی یا محصولات فرار نفتی
 • گاز طبیعی
 • گازهای پالایشگاهی
 • گازمایع P. L. G
 • محصولات سبك
 • مشخصات مهم بنزین‌ها عبارتند از
 • فشار بخار
 • عدد اكتان بنزین
 • نفتا و حلالها
 • نفت سفید
 • مشخصات مهم نفت سفید عبارتند از
 • نقطه دود
 • نقطه اشتغال
 • سوخت جت
 • نفت گاز
 • روغن‌ها
 • انواع روغن‌ها
 • روغن‌های موتور
 • روغن‌های توربین
 • روغن ترانسفورمر
 • روغن دوك
 • نفت كوره یا مازوت
 • قیر یا آسفالت
 • قیرهای صنعتی
 • كك
 • محصولات ویژه
 • گریس معدنی یا وازلین
 • واسكازین
 • واكس یا پارافین
 • مراجع
محصولات مرتبط