صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه صنایع - نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)
قیمت محصول 250000 ریال
تعداد موجودی 80
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه صنايع - نگهداري بهره ور فراگير (TPM)
پورسانت بازاریاب 25000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
پرتال جامع صنایع هفت

پایان نامه مهندسی صنایع - نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)

فرمت DOC تعداد صفحه 200 حجم فایل 2400 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه مهندسی صنایع - نگهداری بهره ور فراگیر (TPM)

 • فصل اول
 • مقدمه
 • فصل دوم
 • مدیریت فنی(حفاظت فنی، تروتكنولوژی)
 • تعریف سیستم
 • تروتكنولوژی
 • اهداف مدیریت فنی
 • جایگاه امور مدیریت فنی در صنایع
 • فصل سوم
 • شرایط فعلی نگهداری و تعمیرات و امور مدیریت فنی در صنایع ایران
 • زیانهای ناشی از عدم وجود سیستم های مناسب نت در کارخانجات ایران
 • علل وجود نارسائی در امور نگهداری و تعمیرات در كارخانجات ایران
 • فصل چهارم
 • برنامه ریزی و كنترل در نگهداری و تعمیرات
 • تعریف عمومی
 • بخشهای اصلی تشكیل دهنده امور مدیریت فنی
 • فعالیتهای بخش امور اجرائی نگهداری و تعمیرات
 • عوامل مؤثر در تعیین میزان اعمال تعمیرات پیشگیری
 • هزینه های مورد نظر و روند تغییرات آنها
 • هزینه های مستقیم نظیر
 • هزینه های غیرمستقیم، نظیر
 • مدل پیشنهادی برای كنترل عملیات و آمار و اطلاعات (بخش نگهداری و تعمیرات)
 • نقش بخش مهندسی در امور مدیریت فنی
 • فصل پنجم
 • كاربرد كامپیوتر در برنامه ریزی و كنترل امور مدیریت فنی (نت)
 • كلیات
 • لیست نمونه ای از خدمات قابل دریافت از كامپیوتر در امور مدیریت فنی
 • اطلاعات كلی در مورد سازمان در ارتباط با امور مدیریت فنی
 • سازمان – نیروی انسانی
 • هزینه های امور نت مهندسی و انبار قطعات یدكی
 • برنامه ریزی كارهای مورد درخواست
 • روشها، دستورالعملها و اطلاعات در مورد تجهیزات
 • انبار قطعات یدكی
 • فصل ششم
 • نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
 • از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) تا نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (TPM)
 • تاریخچه TPM
 • TPM و آینده نگهداری و تعمیرات
 • TPM چگونه عمل می نماید؟ (عملكرد TPM)
 • اثر بخشی فراگیر
 • پیشگیری فراگیر
 • همكاری اشتراك مساعی فراگیر
 • ارتباط بین TPM، تروتكنولوژی و پشتیبانهای فنی
 • معرفی TPM در كارخانه
 • TPM به عنوان یك سیاست اصولی در كارخانه
 • تهیه برنامه كلان TPM
 • ساختار پیشرفت و تكامل TPM
 • آموزشهای ابتدایی TPM
 • فصل هفتم
 • اثر بخشی تجهیزات ضایعات مزمن و سایر نظریه ها در توسعه و ترویج TPM
 • شش ضایعه بزرگ كه باعث محدودیت اثربخشی تجهیزات می شوند
 • ضایعات خرابیهای اضطراری (از كارافتادگیهای اضطراری)
 • ضایعات آماده سازی و تنظیم
 • ضایعات حركت بدون تولید یا توقفات جزئی و كوتاه مدت
 • ضایعات كاهش سرعت
 • ضایعات كیفیت و دوباره كاری
 • ضایعات آغاز تولید
 • تحلیل P-M و ضایعات مزمن
 • شیوه تحلیل عوامل یك پاسخ جامع به ضایعات مزمن نیست
 • تفكیك و تمایز ناكافی
 • تحلیل ناكافی وقایع
 • روش تحلیل P-M
 • مسئله را تعریف كنید
 • مسئله را با دیدگاه فیزیكی تجزیه و تحلیل نمایید
 • هر گونه وضعیت و شرایطی را كه به صورت بالقوه با مسئله مرتبط است مشخص كنید
 • تجهیزات مواد و روشهای تولید را ارزیابی نمایید
 • بررسی
 • عملكردهای توأم با اشكال را بررسی نمایید
 • برنامه های بهبود و توسعه را ساماندهی نمایید
 • نیاز به مهارتها
 • افزایش سطح مهارتها از طریق TPM
 • توجه و دقت
 • قضاوت
 • مهارتهای اقدامات عملی در برخورد با مسائل و بازگردانیدن شرایط به حالت اولیه
 • مهارت در جلوگیری از بروز اشكال
 • مهارت پیش بینی شرایط آینده
 • نیاز به آموزش مهارتها
 • ناآگاهی
 • عدم توان اجرا
 • عدم توجه و علاقه به اجرا
 • اهداف تحلیل مهارتها
 • چهار مرحله توسعه مهارتها
 • ناآگاهی (هیچ گونه آموزشی وجود نداشته است)
 • آگاهی وجود دارد، ولی قابلیت اجرایی وجود ندارد
 • توان اجرا دارد، ولی نه در كیفیت خوب
 • با اطمینان از عهده اجرایی كار بر می آید
 • اهمیت برخورداری از مهارت
 • ساماندهی در آموزش مهارتهای لازم
 • آموزش و تجربه و كارآموزی را ضمن تكرار مستمر آن
 • فصل هشتم
 • طراحی و اجراء یك سیستم TPM
 • مقدمه
 • مارپیچ مرگ یك سیستم
 • TPM در مقابل روشهای قدیمی
 • چرا به یك سیستم مدیریتی نیاز داریم
 • نقش ها و مسئولیت های مشخص در یك سیستم TPM
 • وظایف اصلی كاربران (Operators) در خط تولید
 • وظایف بخش نگهداری و تعمیر TPM
 • فصل نهم
 • طراحی سیستم نگهداری فراگیر مستقل (TPM)Autonomous Maintenance TPM
 • کلیات
 • مرحله اول
 • آشنایی با كار در محیط تمیز و مرتب
 • جداسازی (Separate)
 • مرتب سازی (Straighten)
 • نظافت (Scrub)
 • ایمنی (Safety)
 • عادت (Spread)
 • استاندارد كردن كار (Standardize)
 • رضایت (Satisfy)
 • مرحله دوم
 • شناسایی ریشه اصلی مشكلات
 • بدست آوردن 5 دلیل برای هر مشكل
 • تعویض قطعات معیوب
 • انجام دقیق تنظیمات
 • واضح و شفاف بودن محیط و روش كار
 • مرحله سوم
 • جمع بندی و آنالیز كردن داده ها و اطلاعات
 • چه دستگاههای باید تمیز و بازدید شوند
 • 2ماشین آلات مختلف چگونه باید سرویس و تنظیم شوند
 • چه كسانی باید عملیات بازدیدهای لازم را انجام دهند
 • ابزار چك كردن هر قسمت و عكس العمل دستگاه
 • مرحله چهارم
 • مشخص كردن و بیان نكات كلیدی انجام كار
 • مرحله پنجم
 • آموزش كاربران، كارگران و مدیران
 • سیستم های هیدرولیك
 • سیستم های پنوماتیكی
 • سیستم های الكترونیكی
 • روغن كاری
 • قسمتهای فنی و مكانیكی
 • جلوگیری از قطعه قطعه شدن كار
 • آنالیز دقیق مشكلات به وجود آمده
 • حفظ رابطه كاربران با همدیگر و قسمت مدیریت
 • مرحله ششم
 • تأمین قطعات یدكی و لوازم مورد نیاز
 • مرحله هفتم
 • چرخه را تكرار کنید، مهندسی نگهداری TPM پایان ندارد
 • فاكتورهای قابل اندازه گیری در TPM
 • MTTR و MTBF
 • MTBF: Mean time Between failures
 • MTTR: Mean time to Repair
 • كاربری سودمند و واقعی (APU)
 • قابلیت و توانایی یك سیستم
 • قدرت اجرای كار
 • كیفیت كار
 • محاسبه APU
 • مثالی برای محاسبه APU
 • اهداف نهایی TPM
 • فصل دهم
 • آموزش مهارتهای نگهداری و تعمیرات (نت)
 • مقدمه
 • مسئولیتهای كارگران خط تولید و كاركنان بخش نت
 • چهار وظیفه اصلی اپراتور
 • وظایف بهینه كاركنان بخش نت
 • آموزش مهارتهای نت
 • اهداف، برنامه ها
 • درس اول: پیچ و مهره ها
 • درس 2: خارها و یاتاقانها
 • درس 3: انتقال نیرو (چرخ دنده ها، تسمه پروانه ها و چرخ زنجیرها)
 • درس 4. هیدرولیك، نیوماتیك و كاسه نمدها
 • پیاده سازی برنامه های آموزشی و كارورزی
 • آموزش امور نت به كارگران خط تولید (اپراتورها)
 • سایر دوره های آموزشی مربوطه
 • آموزش مدرسین
 • دوره روشهای نت
 • دوره آموزش سیم كشی برقی و ابزار دقیق
 • بررسی شرایط فنی ماشین ها
 • اهمیت آموزش در محل كار (در درون شركت)
 • فصل یازدهم
 • فعالیت های گروههای كوچك TPM
 • تركیب فعالیت های گروههای كوچك با سازمان
 • مقایسه گروههای QC و ZD
 • مقایسه سازمانهای رسمی و غیر رسمی
 • تفاوت در اهداف
 • گروههای كوچك TPM ، متكی بر مدل ZD
 • مدیریت بر گروههای TPM
 • اهداف گروهها با اهداف كلی شركت تطابق دارند
 • انگیزه و روحیه برتر= سودمندی بیشتر
 • ترویج و توسعه فعالیت های گروههای كوچك
 • كارگران بازیكنان نقش اصلی هستند
 • نقش مدیران در ترویج و توسعه گروهها
 • ادراك اهمیت موضوع
 • تعیین اهداف و اهتمام در دستیابی به آنها
 • توجه به پیشنهادات كارگران و به اجرا در آوردن آنها
 • پاداش دادن به كوششها و فعالیتهای كارگران
 • رهبری در گروههای كوچك
 • نقش مدیریت تراز اول
 • پرورش كاركنان توانمند و دارای خود انگیزگی
 • ایجاد یك فضا و محیط كار مناسب و مطلوب
 • محیط روانی
 • محیط و فضای فیزیكی
 • ارزیابی پیشرفت گروههای كوچك
 • فصل دوازدهم
 • اندازه گیری اثر بخشی TPM
 • دلیل نیاز به اندازه گیری اثر بخشی
 • اندازه گیری اثر بخشی تجهیزات
 • اثر بخشی كلی تجهیزات
 • قابلیت دسترسی (نسبت بهره برداری)
 • نسبت كارآیی
 • نسبت كیفیت
 • زمان واحد آماده سازی
 • شاخص های قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر (تعمیر پذیری)
 • شاخص های قابلیت اطمینان
 • شاخص های قابلیت تعمیر (تعمیر پذیری)
 • اندازه گیری كارآیی (راندمان) فعالیت های نت
 • نسبت تعمیرات اضطراری (نسبت BM)
 • نسبت نیروی انسانی اضطراری
 • نسبت دستیابی به تعمیرات پیشگیری
 • روند عملیات بهسازی و ارتقاء قابلیت تعمیر
 • اندازه گیری شاخصهای مرتبط با بهره وری، كیفیت، هزینه، زمان تحویل، بهداشت صنعتی، ایمنی روحیه
 • جمع بندی
 • پیوست A
 • جایزه PM برای كارخانجات موفق در TPM
 • پیوست B
 • ارائه تقاضا برای دریافت جایزه PM
 • پیوست C
 • شاخص های اهدای جایزه PM
 • سیاست ها و اهداف
 • سازمان و مدیریت
 • فعالیت های گروههای كوچك و نت مستقل خودكار
 • مدیریت بر تجهیزات
 • ارتباط بین كنترل هزینه، مقادیر كمی تولید، تاریخهای تحویل و كیفیت محصولات
 • ایمنی، بهداشت و امور زیست محیطی
 • نتایج و ارزیابی ها
محصولات مرتبط