صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول پایان نامه شیمی نفت - طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی
قیمت محصول 200000 ریال
تعداد موجودی 93
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات خريد و دانلود پايان نامه شيمي نفت - طراحي کاتاليست هيدروکراکينگ برشهاي سنگين نفتي
پورسانت بازاریاب 20000 ریال

  
مشخصات کامل محصول

دانلود چکيده پايان نامه شیمی طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی

پایان نامه رشته مهندسی نفت - طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی

فرمت DOC تعداد صفحه 80 حجم فایل 4000 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای پایان نامه رشته مهندسی نفت - طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی)

 • طراحی كاتالیست هیدروكراكینگ برشهای سنگین نفتی
 • چكیده
 • بخش اول
 • مباحث نظری
 • فصل 1
 • فرآیند هیدروكرانیگ
 • تاریخچه فرآیند
 • معرفی فرآیند
 • انواع خوراك و محصولات فرآیند هیدروكراكینگ
 • شرایط عملیاتی فرایند هیدروكراكینگ
 • انواع فرآیند
 • فرآیند یك مرحله‌ای
 • فرآیند یك مرحله ای با جریان برگشتی
 • فرایند یك مرحله‌ای بدون جریان برگشتی ( یك بارگذر)
 • فرآیند دو مرحله‌ای
 • راكتورها و بسترهای كاتالیستی فرآیند
 • واكنشها و مكانیزم آنها
 • واكنشها
 • شكست حرارتی پیوند
 • مكانیزم واكنش‌ها
 • هیدروكراكینگ پارافین‌ها
 • هیدروكراكینگ آلكیل آروماتیك‌ها
 • هیدروكراكینگ آروماتیكهای چند حلقه‌ای
 • هیدروكراكینگ خوراكهای صنعتی
 • فصل 2
 • كاتالیست‌های هیدروكراكینگ
 • مقدمه
 • روشهای متداول ساخت كاتالیست
 • رسوب گیری و مخلوط كردن
 • شكل دهی
 • خشك كردن و كلسیناسیون
 • تلقیح
 • كاتالیستهای فرآیند هیدروكراكینگ
 • جزء زئولیتی
 • اجزا غیر زئولیتی
 • آلومینا
 • سیلیكا آلومینا
 • جزء فلزی
 • نقش نیكل بعنوان ارتقا دهنده فعالیت هیدروژناسیون
 • ساختار كاتالیست های سولفیدی
 • مسموم و غیر فعال شدن كاتالیست‌های سولفیدی
 • روشهای مختلف ساخت كاتالیست‌های هیدروكراكینگ
 • مخلوط كردن
 • هم ژل سازی
 • تلقیح
 • تبادل یونی ( تلقیح با اثر متقابل فلز و پایه )
 • مخلوط كردن نمك مولیبدن – تلقیح نیكل
 • آماده سازی كاتالیست
 • فصل 3
 • ساخت پایه كاتالیست
 • مراحل ساخت سیلیكا آلومینا
 • ساخت ژل سیلیكا آلومینا
 • آلومینا سل
 • سیلیكاسل
 • ژل سیلیكا آلومینا
 • شستشوی ژل سیلیكا آلومینا ك
 • خشك كردن ژل
 • اكسترود كردن و عملیات حرارتی نهایی
 • عملیات آزمایشگاهی
 • جمع بندی
 • تأثیر Ph ژل سیلیكا آلومینا روی مشخصات بافتی آن
 • تأثیر زمان پیركردن ژل سیلیكا آلومینا در 7=pH روی مشخصات بافتی آن
 • تأثیر مقدار سدیم , روی سطح سیلیكا آلومینا
 • فصل 4
 • ساخت كاتالیست
 • عملیات آزمایشگاهی
 • تلقیح همزمان
 • مخلوط كردن نمك مولیبدن و تلقیح نیكل
 • تلقیح در محیط اسیدی روی پایه حاوی فلز مولیبدن
 • تلقیح فلز نیكل در محلول آمونیاكی روی پایه حاوی مولیبدن
 • هیدروكسیده كردن پایه‌ حاوی مولیبدن
 • مخلوط كردن
 • جمع بندی
 • فصل 5
 • بررسی عملكرد كاتالیست
 • شرح دستگاه و عملیات
 • محاسبه درصد تبدیل , گزینش پذیری محصولات میان تقطیر و بازده