صفحه اصلی |  فروشگاه |  (كاربر ميهمان) ورود  | ثبت نام
مهبانگ


اطلاعات و مشخصات کامل محصول انتخابی شما :


نام محصول مقاله حسابداری - مديريت و حسابداری در شهرداريها
قیمت محصول 50000 ریال
تعداد موجودی 81
نام فروشنده فروشگاه سایت
نوع ارسال
هزینه ارسال 0 ریال
زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت
توضیحات دانلود مقاله حسابداري - مديريت و حسابداري در شهرداريها
پورسانت بازاریاب 5000 ریال

  
مشخصات کامل محصول
حسابداری هفت

مقاله و تحقیق حسابداری - مدیریت و حسابداری در شهرداریها

فرمت DOC تعداد صفحه 72 حجم فایل 20 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید

مهمترین سرفصلهای مقاله و تحقیق حسابداری - مدیریت و حسابداری در شهرداریها

 • مقدمه
 • سازمان مالی شهرداری ها
 • بودجه و اعتبارات
 • درآمد
 • حسابداری
 • خزانه
 • تداركات یا كارپردازی
 • حسابرسی داخلی
 • اموال
 • شعب و تعداد كاركنان امور مالی
 • سرفصل حسابهای دفتر كل و دفتر معین
 • بانك
 • تنخواه گردان
 • بدهكاران
 • مطالبات از حساب مخصوص
 • درآمدهای پیش بینی شده
 • پیش پرداختها
 • حسابهای انتظامی دارایی های ثابت
 • حسابهای انتظامی دارایی های جاری
 • دفتر معین درآمد
 • دفتر معین هزینه
 • حسابداری اموال
 • ادارة امور اموال شهرداری
 • ثبت اموال در دفاتر
 • تهیة گزارش سالانة اموال و ثبت آنها در دفاتر
 • استهلاك اموال
 • سازمان و طرز گردش كار حسابرسی در شهرداریها
 • انتخاب مدیر مالی یا رئیس حسابداری
 • انتخاب حسابرس داخلی
 • تشكیل گروه حسابداران متخصص
 • واحد حسابرسی شهرداریها در وزارت كشور
 • حسابرسی داخلی
 • برنامة حسابرسی
 • پرسشنامة حسابرسی
 • در مورد اموال و ماشین آلات
 • در موارد اوراق بهادار وسایر سرمایه گذاریها
 • در مورد وجوه نقدی و حساب جاری
 • در مورد حسابهای دریافتی ( بدهكاران ) و اسناد دریافتی
 • در مورد موجودیها
 • درمورد خریدها
 • در مورد پیش پرداخت بیمه
 • در مورد اسناد پرداختی
 • در مورد حسابهای پرداختی ( بستانكاران )
 • در مورد درآمد ها
 • در مورد هزینه ها
 • درمورد حقوق و دستمزد
 • برنامه و فعالیتها
 • طبقه بندی درامد شهرداری ها و شمارة قرارداری آنها
 • لزوم رعایت فهرستهای طبقه بندی و شماره های قراردادی آنها
 • مبنا قرار دادن برنامه در تنظیم بودجه
 • مراحل كشف اشتباهات
 • چگونگی اصلاح اشتباهات در دفاتر
 • عملیات حسابداری بانك و تهیه صورت مغایرت بانكی
 • صورت مغایرت بانكی
 • تعریف صورت مغایرت
محصولات مرتبط